- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Regnen siver ind

Der er planer om at den gamle restaurant på Gladsaxe Stadion skal laves om til et klubhus med lokaler, hvor man kan mødes før og efter kampene.

Det er bl.a. meningen, at Gladsaxe-Hero skal rykke derover.

Det har der efterhånden været talt om i lang tid, men der er ikke rigtig sket noget.
Og det kan forklares med, at der er problemer med bygningen, der i de senere år har været kendt som ”Bolden”.

Kommunens ejendomscentret oplyser, at det i efteråret 2017 blev konstateret, at vand trængte ind gennem i Boldens shedtag (tag med skiftevis stejle og jævnt skrånende tagflader; ofte anvendt på værkstedsbygninger) og det medførte en kraftig opfugtning af loftet.

Konstateringen af denne vandskade betød, at indretningsprojektet måtte afvente afklaring og udbedring.

Ejendomscenteret iværksatte straks en undersøgelse og konkluderede i første omgang, at tagbrønde/afløb i skotrenderne kunne være underdimensioneret, således renden ikke kunne rumme de store tiltagene mængder af regnvand, som vi er udsat for i disse år.

Det viser sig efterfølgende, at der trænger vand ind selvom det ikke styrtregner, men nærmere når det støvregner. Ejendomscenteret og et byggeskadefirma undersøger igen stedet, hvor vandet trænger ind, udfører destruktive indgreb og er nu af den overbevisning, at når vinden kommer fra vest, opstår der turbulens i denne særlige shedtag-konstruktion og presser støvregn ind under en zinkdrypkant og ned i konstruktionen.

Denne teori er fremkommet for nylig, og Ejendomscenteret har nu til hensigt at udbedre først en af de i alt 5 skotrender med henblik på at konstatere, om det det løser vandproblemet. Såfremt det viser sig, at der ikke længere trænger vand ind, vil Ejendomscenteret udbedre de 4 sidste skotrender.
Ejendomscenteret har således udarbejdet følgende foreløbige tidsplan for projektet:

Vandskaden:
Udbedring og undersøgelsesperiode af en skotrende: februar – marts 2018.

Såfremt det viser sig at udbedringsmetoden er den rigtige udbedres de øvrige skotrender: april – maj 2018.

Sagen om indretning lokalerne til foreningsbrug forventes forelagt for Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget i april 2018. Under forudsætning af politisk godkendelse af projektet skal der herefter indhentes byggetilladelse, tilbud og efterfølgende skal arbejdet udføres. Det forventes, at lokalerne kan være klar i november 2018.