annonce
Sprogproblemer giver for få ansøgere
KarenStaehr0_jpg.jpg

FOA Portrætter af politisk valgte

Karen Stæhr, sektorformand i FOA, gør opmærksom på, at det haster med at få uddannet kvalificerede medarbejdere til en række opgaver med de mange ældre. Foto: Privat.
Svært at skaffe kvalificerede elever i Gladsaxer til sosu-hjælperuddannelsen

Viljen er der til at få uddannet nogle medarbejdere. Men ansøgernes kvalifikationer er indtil videre for dårlige.

Så ansøgerne skal for manges vedkommende på sprogkursus.

FOA (Fag og arbejde) offentliggjorde for nylig en statistik over hvor mange aftaler de storkøbenhavnske kommuner havde indgået om uddannelse af henholdsvis sosu-assistenter og sosu-hjælpere.
Og her så det ikke så godt ud for Gladsaxe, der ikke levede op til aftalen.

Men det er der en forklaring på: Elevernes kvalifikationer er så dårlige, at de ikke vil være i stand til at følge undervisningen.

Der er tale om to uddannelser: den treårige sosu-assistentuddannelse og den etårige sosu-hjælperuddannelse.

For sosu-assistentuddannelsen gælder at Gladsaxe har fået tildelt 41 elever, og alle er optaget., siger uddannelseskonsulent Lone-Elisabeth Kragh.

For sosu-hjælperne gælder, at Gladsaxe har fået tildelt 24 elever, men kun har optaget 11.

Det skyldes to ting. Enten at de ikke lever op til de lovgivningsmæssige adgangskrav til at starte på uddannelsen, eller at de har for dårlige danskkundskaber til at kunne gennemføre uddannelsen. Hvis de ikke har dokumentation for at opfylde kravene, bliver de kontaktet for at høre, om det er en forglemmelse og de får chancen for at komme med dokumentation . De bliver kontaktet per brev og telefonisk for at hjælpe dem. Men desværre vender de sjældent tilbage.

Hvis de er for dårlige til dansk, til at kunne gennemføre uddannelsen bliver de rådgivet til at tage nogle kurser og det understreges, at de er velkomne til at søge igen, når de er blevet bedre til dansk.

Mange går på pension
Et stort antal SOSU-ansatte vil de nærmeste år forlade faget på grund af alder, den udvikling kommer samtidig med, at Danmark får flere ældre og plejetrængende borgere.

”Situationen er allerede alvorlig når 3 ud af 4 danske kommuner, mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Der er behov for en ekstra indsats nu for at tiltrække nye til fagene og så er det skuffende at opleve at så få kommunerne lever op til aftalen,” siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

Frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år, og har derfor udsigt til at forlade arbejdsmarkedet inden for en overskuelig fremtid. En fremskrivning fra fagforbundet FOA viser, at der i 2026 er behov for at tiltrække næsten 40.000 ansatte inden for SOSU-området i kommunerne, alene som følge af aldersændringer.
”Det er nødvendigt med uddannet personale i ældreplejen og på andre velfærdsområder, hvis vi vil bevare og udvikle velfærdssamfundet. Skal vi tiltrække mange nye folk kræver det, at der skabes attraktive arbejdspladser med et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Der er også brug for mere anerkendelse og respekt for faggruppen, mere tillid, medbestemmelse og medindflydelse på eget job. Og så spiller lønnen altså også en rolle,” fortæller Karen Stæhr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top