Intet merforbrug i Gladsaxe
Rådhuset-03-08-17.jpg
Kommunekassen får tilført 43,2 mio. kr., som ikke blev brugt i forhold til budgettet for 2017. Foto: Kaj Bonne.
I 2017 havde Gladsaxe Kommune et mindreforbrug på 100 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Overforbrug. Overskridelse af budgettet. Oversete udgifter. De æterbårne og de trykte medier er fyldt med den slags historier. Derfor er det særligt interessant, når ordet mindreforbrug dukker op i forbindelse med Gladsaxe Kommunes regnskab for 2017.

Den politiske observans er afgørende for, om byrådets medlemmer synes, at det er godt eller skidt. Nogle foretrækker, at man bruger budgetrammen helt – andre foretrækker, at man har god afstand.

Under alle omstændigheder viser Center for Økonomis gennemgang af budgetrammer og afvigelser herfra samt regnskab for 2017, at Gladsaxe Kommune sidste år havde et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 102 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (pga. de overførte midler fra 2016-regnskabet).

Budgettet for 2017 var sat til 612,4 mio. kr., og driftsregnskabet udgjorde 567,3 mio. kr. – altså et mindreforbrug på 45,1 mio. kr.

En væsentlig årsag til mindreforbruget skyldtes, at man havde afsat 31,3 mio. kr. til at imødegå sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Disse afsatte midler blev der ikke brug for.

Der var også en besparelse på 5 procent af forvaltningernes lønsummer og personalerelaterede områder, hvilket var et mindreforbrug på 22,4 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet, at 59,8 mio. kr. af de 102 mio kr. videreføres til det korrigerede budget for 2018, mens det resterende mindreforbrug på 43,2 mio. kr. ikke videreføres, men tilføres kommunekassen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top