- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Isen er usikker

Kommunen kommer med ny melding mandag

Hund-på-is-01-10-18
I Gladsaxe Kommune er det kun Bagsværd Sø, der kan blive givet fri til færdsel på isen. Det betyder, at færdsel på kommunens øvrige søer altid er forbudt.
Foto: Kaj Bonne.

En måling i torsdags viste, at der stadig mangler en anelse i at opnå den nødvendige tykkelse på isen og at der nogle steder stadig var åbent vand.
Der laves en ny måling mandag.

I vinterhalvåret, efter en periode med længerevarende frost, foretager By- og Miljøforvaltningen målinger af istykkelsen på Bagsværd Sø. Målingerne opstartes lige så snart det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt for Driftsafdelingens medarbejdere, at begive sig ud på isen.

Før et areal på Bagsværd Sø kan frigives til færdsel på isen, skal samtlige målinger være 13 cm eller derover.

På kommunens hjemmeside vil det blive offentliggjort, når isen på Bagsværd Sø bliver åbnet for færdsel.