Ny skøjtehal som omdrejningspunkt
Der er brug for optimere og udbygge den eksisterende Gladsaxe Idrætsby

Befolkningstallet i Gladsaxe stiger, og alle prognoser tyder på, at det vil det gøre i mange år fremover. De nye borgere er unge forældrepar med børn. De sætter pres på kommunens institutioner, skoler og fritidsanlæg. GIF Gymnastik har lange ventelister og har fremlagt en visionsplan og særskilte planer for en ny gymnastikhal. Gladsaxes tre tennisklubber er kommet med oplæg til opførelse af tennishal. Både kunstskøjteløbere og ishockeyløbere har enorme udfordringer med faciliteterne i en snart 60 år gammel og nedslidt skøjtehal.

Fra forskellige politiske partier har der været forslag til at komme brugernes ønsker i møde. Mest konkret sidste år, da Dansk Folkeparti forsøgte i et ændringsforslag til budgettet at få afsat 60 millioner kroner til en ny skøjtehal. Partiet ønskede også at få et overslag på, hvad det vil koste at opføre en ny skøjtehal. Forslagene blev nedstemt. I stedet besluttede byrådet, at de kommende år skal bruges til at undersøge den nuværende hals tilstand og komme med forslag for skøjtehallens fremtid.

Arbejdet med at undersøge skøjtehallens fremtid og de andre idrætsfaciliteters tilstand er i gang i dialogmøder mellem Kultur- Fritids- Idrætsudvalget (KFIU) og Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Idrætsby
I forlængelse af præsentationsmødet af idrætsprojektideer i januar og den forestående analyse af skøjtefaciliteterne er medlem af KFIU, Lars Abel fra Konservativt Folkeparti, forud for det næste dialogmøde 3. april fremkommet med et forslag til en overordnet helhedsplan for ”Gladsaxe Idrætsby”; altså de faciliteter som er placeret i området mellem Vandtårnsvej, Isbanevej, Gladsaxevej og Vandledningsstien.

Lars Abel har i forslaget bevaret flest mulige af de grønne arealer, som kan bruges til boldbaner og andre udendørsaktiviteter.

– I takt med at befolkningstallet stiger, skal vi sikre, at endnu flere nuværende og kommende borgere får adgang til kommunens idrætsfaciliteter. Vi har desværre ikke områder i kommunen, som umiddelbart kan inddrages til idræt og motion. Derfor er der god fornuft i at etablere nye faciliteter og sikre en bedre udnyttelse af Gladsaxe Idrætsby, siger Lars Abel.

En ny skøjtehal er et omdrejningspunkt i Lars Abel idékatalog: – Jeg synes ikke, det er realistisk at bygge en ny skøjtehal der, hvor den nuværende er placeret. For det første er der hele problematikken med den permafrost, som er opstået under hallen, for det andet vil man ødelægge det gode, sportslige arbejde, som kunstskøjteløberne og ishockeyspillerne har gang i. De vil ikke have adgang til en hal i over et år, og det vil formentlig lukke foreningerne. Derfor giver det mest mening at opføre en helt ny skøjtehal i forlængelse af Gladsaxe Svømmehal langs Vandledningsstien eller alternativt syd for den eksisterende skøjtehal.

I flere etager
Medlemmerne i KFIU skal blandt andet ud at inspicere Rødovre Skøjtehal, hvor der blandt andet er en skøjtetræningshal med en tennishal oven på: – Derfor bør vi overveje, om vi kan opføre en ny skøjtehal i flere etager, så den kan rumme andre idrætsgrene som for eksempel tennis, siger Lars Abel.

En skøjtehal er en energisluger, hvilket har fået Lars Abel til at spekulere i muligheden for, at solcelle-teknologien inddrages i den endelige løsning af en ny skøjtehal. Den gamle skøjtehal kan ifølge Abel ombygges til en ny multi- og tennishal med eventuelle tilbygninger langs Isbanevej. Den eksisterende Idrætshal 2 (Gladsaxe Sportshal) forlænges for at øge anvendelsesmulighederne for det nuværende basketball og volleyball samt gymnastik, motion og badminton. Det grønne område mellem Gladsaxe Svømmehal og Gladsaxe Sportshal (Idrætshal 1) glasoverdækkes og forbindes til foyerområdet og cafeen, der åbnes ud mod aktivitetsområdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top