Skøjtehallen er i overhalingsbanen
Idrætsforeninger og andre aktører er kommet med ønsker og behov for fremtiden. En ny Skøjtehal står øverst på ønskelisten

Det står vel efterhånden soleklart for ganske almindelige borgere, at kommunerne ikke bare kan bruge løs af pengekassen, selv om den – som i Gladsaxe Kommunes tilfælde – bugner. Folketinget har lagt et udgiftsloft over drifts- og anlægsudgifterne, som kommunerne skal overholde. Uden denne spændetrøje ville Gladsaxe kunne sætte gang i de ønsker og behov, som foreningerne og idrætsanlæggene er kommet med, hvor en ny skøjtehal ligger øverst i ønskebunken.

De største og mest omkostningstunge ønsker har Gladsaxe Bladet tidligere omtalt. Det drejer sig om en skøjtehal, gymnastik- og bevægelsescenter, tennishal og atletikhal.
Herudover er der specialønsker om slagsportscenter, klubhuse (volleyball og roning) og facilitetsforbedringer af bade- og omklædningsforhold, ligesom Idrætsanlæggene i Gladsaxe er kommet med et ønske om badesø og wellness i friluftsbadet.

Ny metode
Kultur, Fritid og Idrætsudvalget har besluttet at prøve en helt ny fremgangsmåde, når det drejer sig om at synliggøre foreningernes ønsker og behov.

Foreningernes ønsker blev fremlagt på et stort fællesmøde 29. januar. Herefter var disse ideer forbi en planlægningsgruppe bestående af Katrine Skov (formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget), John Sørensen (formand for Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), Irene Chabior (GIF Svøm og formand for Brugerbestyrelsen af Idrætsanlæggene) samt Holger Kortbek (idrætschef for idrætsanlæggene). Planlægningsgruppen fremlagde den 3. april en analyse af hvert enkelt ønske for et dialogforum bestående af repræsentanter, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i KFIU, FIG, Brugerbestyrelsen, Idrætsanlæggene og Børne- og Kulturforvaltningen. På dialogforum udfærdigede tre grupper hver især en prioriteret liste over de ønskede anlægsopgaver, som vil blive præsenteret for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Målet er at få udarbejdet et grundlag for en langsigtet investeringsplan på idrætsområdet.

Katrine Skov siger til Gladsaxe Bladet: Det er vigtigt for os, at alle børn og voksne har mulighed for at bevæge sig i hverdagen og deltage i kultur-, fritids og idrætsaktiviteter i foreninger og andre fællesskaber. Det er med til at give livskvalitet for den enkelte. Derfor skal vi sørge for gode rammer for vores foreninger. Vi er samtidig en kommune i vækst og det betyder, at vi skal have fokus på udbygning af faciliteter, så vi kan følge med udviklingen.

Skøjtehal øverst
Alle tre grupper i dialogforummet kom frem til, at en ny skøjtehal har første prioritet. Også et nyt gymnastik- og bevægelsescenter og en tennishal lå højt, atletikhallen fik en lidt lavere prioritet. Der var også forslag om en kombineret tennis- og atletikhal eller tennishallen kan måske kombineres med skøjtehallen.
Skøjtehallen er klart den dyreste investering, fordi den kan løbe op i mellem 75 og 100 millioner kroner. Omkostningerne for en tennishal (3.500 kvadratmeter) og atletikhal (6.500 kvadratmeter) vurderes af planlægningsgruppen at koste ca. 12.500 kroner pr. kvadratmeter, mens kvadratmeterne i et gymnastik- og bevægelsescenter menes at koste 20.000 meteren. GIF-Gymnastik har dog i Gladsaxe Bladet henvist til et projekt i Køge, hvor kvadratmeterprisen lå på ca. 8.500, og GIF har fået udarbejdet en analyse, hvor det vurderes, at man kan holde samme kvadratmeterpris som ved anlæggelsen af en tennis- eller atletikhal.

Med hensyn til skøjtehallen er kommunen i tidnød, da den gamle skøjtehal er ved at falde fra hinanden, og samtidig får enden stor udskrivning til skøjtehallen betydning for, hvilke andre projekter, der kan sættes i gang i den nærmeste fremtid og hvilke projekter, der får en længere løbetid. Når kommunen taler om nærmeste fremtid, drejer det sig om budgettet for 2019 til 2022.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har udarbejdet en udviklingsplan, så der sikres et aktivt idrætsliv i de kommende 5, 10 og 15 år. I udviklingsplanen lægger kommunen vægt på en optimal anvendelse af eksisterende anlæg, på gode faciliteter og på kvalitet og bæredygtighed.

Næste skridt er en langsigtet prioriteret investeringsplan, som indeholder de prioriteringer, vi er kommet frem til I fællesskab. Jeg er glad for den store enighed, der er i dialogforum. Det tegner godt for et samarbejde mellem foreninger og politikere, et samarbejde som skal føre frem til endnu bedre betingelser for idrætslivet i Gladsaxe. For mig er der ingen tvivl om, at det er en fælles målsætning, siger Katrine Skov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top