Byggerier må udskydes
Økonomisk smæk på 55 millioner kroner til Gladsaxe kan mærkes i mange år

Gladsaxe Kommune har en sund økonomi med en høj gennemsnitlig likviditet, der for tiden er på over 1 milliard kroner. Og det kommer til at blive mærkbart, når kommunen mister 55 millioner kroner i forbindelse med udligningsreformen, når pengene går til betrængte kommuner.

-Uden at ville negligere sagen, så kan jeg dog sige, at det ikke er noget, som får mig til at ligge søvnløs om natten, siger borgmester Trine Græse (A).

-Vi har gang i så mange ting med diverse byggerier, at vi tager det hen ad vejen. Det er klart, at det kommer til at gå ud over nogle projekter, som først vil stå færdig med en forsinkelse på nogle år. Men jeg kan ikke se, at vi risikerer f.eks. at løbe ind i en skattestigning, siger Trine Græse.

Forvaltningen har set på konsekvenserne for Gladsaxe Kommune af, at de justeringer, som man forhandlede om er droppet.

For så vidt angår forskydningerne mellem kommunerne, som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, er effekten for Gladsaxe Kommune meget beskeden. Det skyldes, at kommunen har en fordeling af arbejdsløse på forskellige ledighedsperioder, der i hovedtræk svarer til landsgennemsnittet.

Kommunen bliver samtidig i henhold til beregningerne ”Afrapportering fra Finansieringsudvalget – februar 2018” overkompenseret via det eksisterende beskæftigelsestilskud med 2,5 mio.kr.
Så på dette område betyder den droppede ændring af udligningssystemet reelt en gevinst for kommunen.

Derimod rammer de nye tal for udlændinges uddannelse fra Danmarks Statistik kommunen hårdt. De nye tal vil betyde, at Gladsaxe Kommune mister 55 mio. kr. pr. år i udligning, i henhold til beregninger fra Københavns Kommune.

Usikre tal
Tabet er især uheldigt, da selv eksperterne på området sætter alvorligt spørgsmålstegn ved de nye tal.

”Der er imidlertid store usikkerheder forbundet med den undersøgelse, som ligger til grund for Danmarks Statistiks bagudrettede revision af uddannelsesstatistikken. Der er således tale om en spørgeskemaundersøgelse af selvopfattet uddannelsesniveau med en svarprocent på 37. Der er også forskel på anvendeligheden af uddannelse taget i udlandet. Hertil kommer, at der ikke er taget stilling til videre opdateringer af uddannelsesstatistikken, for så vidt angår indvandrere. Det vurderes derfor, at anvendelse af disse oplysninger vil indebære en væsentlig usikkerhed i kriteriet”.

Det må samlet konkluderes, at de strandede forhandlinger i første omgang vil betyde, at Gladsaxe Kommune lider et årlig tab på ca. 55 mio.kr.

Forvaltningen vil i august fremlægge et skøn over den økonomiske situation i Gladsaxe Kommune for budgetperioden 2019-2022 på det skattefinansierede område. Den præcise effekt for den strukturelle balance og likviditeten vil fremgå der – sammen med konsekvenserne af økonomiaftalen der indgås medio juni i år.

Men det vurderes altså allerede nu, at kommunen ikke i samme grad – som tidligere – kan sætte midler af til nye dagtilbud, skoler og infrastruktur til vores kommende mange nye borgere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top