- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Byggesag sendt til hjørne

Posthuset på Søborg Hovedgade 116 over for Søborg Torv har stået tomt, siden det lukkede i 2014.

Den nye ejer af grunden, projektudvikler Martin Kvist-Madsen, har over for By- og Miljøforvaltningen præsenteret et skitseprojekt for et byggeri langs Søborg Hovedgade i 5½ etager med boliger og butikker.
Byggeriet trapper ned langs Jonas Lies Vej til en højde svarende til 3 etager. Projektet indeholder i stueetagen en dagligvarebutik på ca. 2.400 m², et andet butikslejemål på ca. 200 m², parkering i to kælderetager og 54 boliger fordelt på de øvrige etager.

Det ønskede byggeri kan ikke rummes inden for kommuneplanens rammebestemmelser om bebyggelsesprocent og etageantal, som er fastlagt til højst 60 % og 4½ etager. By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at rammen for posthusgrunden justeres ved et tillæg til kommuneplanen.

Uvildig part
Da det gældende plangrundlag alene giver mulighed for en anvendelse som posthus, er der behov for en ny lokalplan, før der kan komme liv i området igen.
Økonomiudvalget så på sagen på sit møde i tirsdags, og nu er det hele sendt til hjørne.

-Vi har hørt røster i udvalget om at byggeriet højst må være 4 1/2 etage højt, og der er også stillet spørgsmål om, stort byggeriet må være, når det gælder butiksarealerne. Eller om det skal være en dagligvarebutik. Der er mange faktorer, der kan spille ind, og det kan selvfølgelig påvirke hele den økonomiske del af projektet. Måske kan det så ikke betale sig at have to parkeringskældre, siger borgmester Trine Græse (A).

-Vi vil gerne have en uvildig part til at bedømme nogle ting i projektet.
Der er dog også et andet aspekt i hele sagen. Nemlig en politisk beslutning om hvad man egentlig vil overordnet med handelslivet. Det skal afklares først, før man går videre med ansøgningen fra entreprenøren.
Posthuset ligger centralt på Søborg Hovedgade som en del af bydelscentret omkring Søborg Torv. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at ejendommens særlige beliggenhed lægger op til et markant byggeri, der kan modsvare torvets størrelse og højden af Høje Søborg bebyggelsen.

Det fremgår af vækststrategien, at kommunen understøtter et varieret butiksliv i kommunen ved blandt andet at have fokus på Søborg Hovedgade.
Den nyligt fremlagte detailhandelsredegørelse peger på, at der er grundlag for en udbygning af detailhandlen i kommunens centre, herunder med dagligvarer. Med en stærk detailhandelsfunktion i stueetagen vil et nyt byggeri kunne styrke bylivet på Søborg Hovedgade, og dermed understøtte målet om en levende by. Et væsentligt element vil være at sikre en stueetage, der er åben og med indblik til det liv, som kommer til at foregå indenfor.

En ny lokalplan vil desuden skulle overholde kommuneplanens rammer for detailhandel. De ønskede butiksstørrelser stemmer overens med det forslag til kommuneplantillæg om detailhandel, som har været behandlet i Økonomiudvalget 17.04.2018, punkt 77 og som forventes sendt i offentlig høring fra
29.05. -07.08.2018.