Det må kunne gøres anderledes
Beboere på Aakjærs Alle frygter indblik og mistet udsyn ved byggeri på Søborg Torv

25. januar 2016 brændte restaurant Black & Red på Søborg Torv ned. Samtidig gik det ud over AL- Dans, der måtte flytte ud til Maskinvej.

Nu er der planer om at opføre 12 boliger i maksimalt to etager på grunden, der har været brugt som parkeringsplads – hvor der af og til brændes biler af.

Placeringen af husene giver dog bekymrede miner hos en række beboere på Aakjærs Alle, der føler, at de vil få husene så tæt på, at det bliver et problem.

– Beboerne på Aakjærs Allé er interesseret i en gennemtænkt udnyttelse af arealet, men vi ser med skepsis på størrelse og placering af de foreslåede boliger, idet bygningerne, blandt andet grundet placering, terrænforskellen og 2 etager, der giver direkte kig til private haver og boliger samt markant tab af aftensol, med lange skygger til følge og mistet udsyn til træerne på Søborg Parkallé, siger Torben Damgaard, der bor Aakjærs Alle 24B.

– På nabolokalplan 165 for seniorboligerne Marienborg Alle 56, ses 1 etage, nogenlunde integreret i området, uden at det skaber væsentlige gener for naboerne. Denne præcedens koblet med placering med væsentlig afstand til skel og et generelt ønske om ikke at genere eksisterende beboere burde ligge lige for i Økonomiudvalgets tanker om nybyggeri på Søborg Parkallé.

– Beboerne på Aakjærs Allé er ikke tilfredse med forslaget, og vi stiller os kritisk i forhold til argumenter om nødvendigheden af 2 etagers bebyggelse for at ”få økonomien til at hænge sammen” i forslaget, foruden behovet for at udvide antallet af parkeringspladser i forbindelse med byggeriet.

– Vi mener, at det er en god ide at udnytte arealet, men at det som minimum må gøres uden gene for de eksisterende beboere. Økonomiudvalgets medlemmer havde nok anmodet om hensyn, hvis det var dem der var nabo til projektet, siger Torben Damgaard.

Hvis man ikke kan blive enige om et funktionelt, måske endda banebrydende og bæredygtigt byggeri, som ikke generer naboerne, kunne kommunen alternativt se på etablering af grønt område til områdets beboere. Eventuelt integrere borger og skoledrevne væksthuse/nyttehaver til gavn for læring og social interaktion mellem yngre og ældre borgeren i lokalsamfundet. Dette som erstatning for det tidligere tabte grønne område udnyttet af lokalplan 165. En grøn kommune kræver grønne tiltag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top