Et liv med internationalt udsyn
Henrik-Bach-Mortensen-01-21-18_22.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Henrik Bach Mortensen har været det meste af verden rundt – både i forbindelse med sine internationale hverv og med familien. Foto: Kaj Bonne.
Venstres nye byrådsmedlem Henrik Bach Mortensen har rejst over det meste af verden, og han er glad for, at Gladsaxe åbner sig over for verden. Men samtidig ser han helst, at kommunens ekspansionstrang stopper

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Kaj Bonne.

I 1972 blev Henrik Bach Mortensens politiske interesse for alvor vakt, da han som teenager uden stemmeret kastede sig ind i kampen for, at Danmark blev medlem af Det Europæiske Fællesmarked.
– Jeg var og er stadig glødende tilhænger af Det Europæiske Fællesskab, siger Henrik Bach Mortensen, der ved kommunalvalget i efteråret blev valgt som nyt byrådsmedlem for Venstre.
– Den velstands- og mobilitetsudvikling, som det danske samfund gennemgik i 1960erne, gjorde, at mange mennesker fik mulighed for at opleve økonomisk og social fremgang. Således fik mine forældre som henholdsvis faglært og ufaglært lønmodtager mulighed for at hoppe med på vognen. De flyttede til Farum, hvor jeg så voksede op. Sammen med mine jævnaldrende modtog jeg alle velfærdssamfundets goder. Det har været med til at forme mig politisk, siger Henrik Bach Mortensen.
Henrik Bach Mortensen bekendte sig fra start til liberalismen, og han var med til at starte Venstres Ungdom i Farum i forbindelse med EF-afstemningen: – Mit politiske DNA blev dannet i denne spændende tid med EF-diskussioner, Sovjetunionen/kommunismen/Berlinmuren og vidnesbyrdet for, hvor galt det kan gå i et totalitært system, som undertrykker borgernes frihed.
Den politiske interesse har holdt sig efter EF-dagene, så det var oplagt for Henrik Bach Mortensen at vælge den matematisk-samfundsfaglige linje. Han blev student i 1975 fra Holte Gymnasium og cand.polit. i 1982 og M.phil. fra Cambridge University 1983.
– Jeg har tit tænkt på: hvor heldig kan man være? Jeg har fået lov til at leve af det, som jeg synes er sjovt, siger Henrik Bach Mortensen, der er i dag har en fremtrædende position i Ledernes Hovedorganisation som direktør for politik og presse.

Første spindoktor
Henrik Bach Mortensen tilhører den første bølge af ”spindoktorer” på Christiansborg. Han stod for l at professionalisere den politiske rådgivning i Venstres folketingsgruppe samtidig med, at Suzanne Bjerrehuus og Jacob Buksti stod i spidsen for et lignende forløb hos henholdsvis De Konservative og Socialdemokratiet: – Det satte en rigtig god udvikling i gang på Christiansborg. Den førte til, at politikerne var i stand til at hamle op med interesseorganisationerne.
Med sin indsigt i politik fra gangene på Christiansborg kan Henrik Bach Mortensen heller ikke genkende det negative billede, der forsøges tegnet af folketingspolitikere som forkælede og uvidende om, hvad der rør sig i befolkningen: – Der er ikke grundlag for denne myte. Folketingsmedlemmerne arbejder dag og nat, og hvis borgerne kunne følge det, ville det afføde respekt i stedet for mistillid.
Politik og internationale samfundsforhold er Henrik Bach Mortensens helt store interesse, som han også forsøger at kombinere med familiens fritidsaktiviteter: – Min kone og jeg bruger megen tid sammen med familien på vores ødegård i Blekinge. Vi har også rejst en del. Som familie prioriterede vi disse rejser, hvor vi trak en hel måned ud af kalenderen og kom væk fra det voldsomme tempo i dagligdagen. Det har givet nogle tætte familiebånd. Vi har besøgt lande som Vietnam og Thailand, og det har været med til at give vores børn et internationalt udsyn. Jeg ser ikke ret meget fjernsyn, for det betyder meget for mig at være aktiv og gøre noget.
Henrik Bach Mortensen har blandt meget andet været ansat som økonom i Industrirådet, og efter sin periode på Christiansborg, blev han i 2000 direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, som han samtidig repræsenterede i en stribe råd og nævn. I 2005 var han med til at stifte den liberale tænketank CEPOS. I øjeblikket har han sideløbende med sin direktørstilling i Ledernes Hovedorganisation en række tillidshverv: han er således formand for Tilsynsrådet – der er det centrale tilsynsorgan for Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. Han er formand for Folketingets Institut for Partier og Demokrati (DIPD) og vicepræsident i ALDE (Alliance of Liberal and Democratic Parties in Europe).
Særligt de internationale poster har været givende for ham: – Jeg har været i mange lande i Afrika og Asien. Det har altid interesseret mig, hvilke vilkår ”Guds børn på jord” har. Om mennesker kommer fra Afrika eller Asien, så adskiller deres ønsker sig ikke væsentligt for vores. Men man ser måske et andet gåpåmod dér. I Danmark har vi været så heldige, at vi har fået en masse forærende, men vi kan virkelig lære meget af at opleve demokratiudviklingen i u-landene på nært hold – for eksempel besøgte jeg for nylig Swaziland og Nepal. Det enkelte menneske kan få succes med sit eget liv uanset, hvor det bor, men det kræver samtidig, at systemet ikke forsøger at ”leve livet” eller udemokratisk at knægte friheden for den enkelte.

Det lokale
Det kan måske undre, at en erhvervsleder fra en stor interesseorganisation finder tid til at være byrådsmedlem: – Men jeg har altid interesseret mig for lokalpolitik – helt fra min ungdom i Farum og Søllerød. Jeg betragter mig som talsmand for de Gladsaxeborgere, som mener, at kommunen skal se sig selv som serviceredskab for borgerne – og ikke omvendt. Gladsaxe er en god kommune, hvilket jo især blev grundlagt i Erhard Jakobsens tid. Gladsaxe har et internationalt udsyn, som jeg værdsætter. Men jeg ser også en meget stor fare, siger Henrik Bach Mortensen, der sammen med sin kone Jette flyttede til Bagsværd for 31 år siden.
Faren som Henrik Bach Mortensen peger på, er den massive udbygning af Gladsaxe: – Befolkningstætheden i Gladsaxe stiger voldsomt i disse år. Hvor mange steder i verden har du så smukke, harmoniske villaområder og socialt boligbyggeri med så god plads og en tilhørende smuk natur? Jeg synes, at det er destruktivt at proppe endnu flere ind i de harmoniske områder. Gladsaxe har ramt et godt mix med et relativt lavt skattetryk og med gode servicetilbud til borgerne. Vi er begunstiget af at have store virksomheder, og vi skal fortsat tilbyde virksomhederne de bedst mulige vilkår. Vi ligger tæt på byen, og vi har smuk natur. Det skal vi værne om. Derfor må vi først og fremmest gå imod fristelsen til, at Gladsaxe Kommune skal blive større. Hvis Gladsaxe også skal være unik i fremtiden, så skal det være slut med det stigende befolkningstal.

Fjerne mål
Henrik Bach Mortensen synes, at byrådet i Gladsaxe skal være varsom med at lade sig lede af noget, som er fjernt fra borgerne: – Vi skal beskæftige os med det som ligger borgerne på sinde. Hvis det skal gå godt for Gladsaxe de næste mange år, så er der tre punkter, som vi have styr på:
1) Befolkningstilvæksten skal stoppe
2) Skattetrykket må ikke stige, men gerne blive lavere
3) Børnenes faglige niveau i skolerne skal højnes
Det hele bliver alt for luftigt, hvis man vil styre kommunen efter FNs verdensmål. De ligger alt for langt fra borgernes konkrete hverdagsproblemer. I byrådet skal vi tage hånd om det, som borgerne kender fra deres hverdag, siger Henrik Bach Mortensen.

Henrik Bach Mortensen
61 år. Direktør. Byrådsmedlem for Venstre.
Udvalg: Sidder i Psykiatri og Handicap samt Beskæftigelse og Integration. Har sæde i Handicaprådet.
Bor sammen med Jette Aagaard Madsen i Bagsværd. De har tre børn og to børnebørn. De har boet i Gladsaxe Kommune siden 1987.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top