Gladsaxe får 6 mio. til sundhedshus
Gladsaxe får midler til at lave ny almen praksis i et sundhedshus. Pengene kommer fra en stor pulje, regeringen har afsat

Der kommer en ny lægeklinik i Gladsaxe.
Gladsaxe Kommune er nemlig blevet tildelt lidt mere end seks millioner kroner til etablering af en lægeklinik i et sundhedshus.
Pengene til det nye lægehus kommer fra en pulje på i alt 200 millioner kroner, som regeringen har afsat til at oprette læge- og sundhedshuse

over hele landet. – For patienterne betyder de nye sundheds- og lægehuse, at der bliver kortere vej til behandling. Samtidig samler man de forskellige sundhedstilbud på en måde, der giver mening for patienterne. Hvis man f.eks. er KOL-patient, vil det i mange tilfælde give rigtig god mening, at man i stedet for at tage turen ind til et hospital,

kan blive behandlet lokalt i kommunen, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
Puljen på 200 millioner kroner er den første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge – og sundhedshuse over hele landet i de kommende fire år.
I et læge- eller sundhedshus kan praktiserende læger

samle sig i større fællesskaber sammen med for eksempel jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere i den kommunale hjemmesygepleje. Det betyder, at patienterne kan få behandling af flere faggrupper samme sted.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top