Kommunen ansætter ekstra p-vagt
Parkering-01-39-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her kniber det åbenbart lidt med at kende forskel på meter og centimeter. Foto: Kaj Bonne.
Arbejdet skal bl.a. koncentrere sig om spidsbelastninger og specifikke områder

Mange bilister i Gladsaxe Kommune blæser højt og helligt på parkeringsreglerne og skaber på den måde ofte farlige situationer, der kan gå ud over andre.

Kommunen har på lidt under fire måneder modtaget 55 henvendelser fra borgere, der har bedt om at få parkeringsvagten ud i deres område for at få gjort noget ved tingene.

Nu har ordningen med en kommunal parkeringsvagt fungeret et stykke tid, og situationen er netop evalueret i trafik- og teknikudvalget, der har fundet frem til at kontrollen skal skærpes.
Ikke for at fungere som en pengemaskine, men for at få folk til at opføre sig både hensynsfuldt og efter reglerne.

Parkeringskontrollen opnormeres med en ekstra deltidsparkeringsvagt. Med en ekstra deltidsansat parkeringsvagt vil parkeringskontrollen få mulighed for at udføre en mere omfattende parkeringskontrol – herunder også særkontroller.

En opnormering med en ekstra deltidsparkeringsvagt vil betyde, at det vil være muligt i større grad at følge op på det stigende antal borgerhenvendelser omkring ulovlig parkering. Desuden vil det være muligt at opretholde kontrolniveauet langs hovedgadestrækningerne til gavn for både handlende og erhvervsdrivende, samtidig med at der kan være fokus på de større boligområder og sportsarrangementer etc.
Denne løsning vil kræve, at parkeringskontrolordningen yderligere tilføres 200.000 kr. ekstra årligt.

Det siger færdselsloven:
Parkering på fortov, i vejkryds eller fra vejkant
Inden for tættere bebygget område (byzone) må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg e.l. Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov. Dette vil fremgå af lokale parkeringsregler (se kommunens hjemmeside), ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning på stedet.
Uden for tættere bebygget område kan du standse eller parkere din bil (køretøj hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg) helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.
Du må hverken standse eller parkere mindre end fem meter foran et fodgængerfelt eller udkørslen fra en cykelsti, der løber langs vejen. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien. Hvis cykelstien krydser vejen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet fem meter på begge sider af den krydsende udkørsel.
Du må ikke standse eller parkere din bil i vejkryds eller inden for 10 meter fra den nærmeste kant af en tværgående vej. Løber der en cykelsti langs den tværgående vej, må du ikke standse eller parkere inden for 10 meter fra cykelstiens nærmeste kant.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top