Kurven fortsætter opad
Bilag_88.1.1_Bilag-1-31032018.jpg
Den røde linje viser, at der gennem meget lang tid er lagt penge til side til de store investeringer, som er planlagt, så kommunen ikke skal ud for at låne. Foto: Illustration: Gladsaxe Kommune.
Den kommunale gennemsnitslikviditetvar 1. april på 1.223 millioner kroner

Der skal rigtig mange millioner kroner til store kommunale projekter såsom skolerenoveringer, sundhedshus, , anlæggelse af letbane etc.
Heldigvis er der mange millioner kroner i kommunekassen.

Før kommunalvalget kunne man læse, at nogle politikere mente, at Gladsaxe var en kandidat til at komme med i Luksusfælden, men umiddelbart ser det ud til at gå fint, som man kan se på illustrationen
Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.275 millioner kroner ved udgangen af 2018. I det vedtagne budget for 2018 er forventningen en gennemsnitlig likviditet på 990 millioner kroner ved udgangen af 2018. Den højere gennemsnitlige likviditet skyldes blandt andet tidsforskydninger i visse anlægsprojekter samt ekstraordinære indtægter fra indfrielse af hjemfald.
Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2018-2021 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, istandsættelse af Fremtidsvej 1, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej.

Ombygning af det tidligere Blaagaard Seminarium, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top