Ny skolestruktur i Mørkhøj undervejs
Der arbejdes på en overordnet sammenlægning af Enghavegård Skole og Mørkhøj Skole

Én skole og ét skoledistrikt i Mørkhøj, men fordelt på to matrikler (både Enghavegård og Mørkhøj) er under overvejelse. I hvert fald har Børne- og Kulturforvaltningen på baggrund af byrådets temadag om Fremtidens Skole den 12. marts fremlagt to scenarier for en fremtidig skolestruktur i Mørkhøj.

Forvaltningen indstillede til Børne- og Undervisningsudvalget at se bort fra det ene scenarie, nemlig det der hedder: ”En fastholdelse af den nuværende struktur med to skoler”. På sit møde den 22. maj besluttede udvalget, at arbejde videre med det andet scenarie:
Da der er tale om en sammenlægning af de to skoledistrikter til ét skoledistrikt og de to skoler til én skole skal ”Procedure om nedlæggelse af en folkeskole” følges. Derfor skal forslaget sendes i høring. Byrådet skal senest 1. marts 2019 træffe beslutning om sammenlægning, hvis den skal have virkning fra skoleåret 2019/2020.

Udskoling på Enghavegård
Ved sammenlægningen på to matrikler vil der på hver skole være 0.-6. klasse i tre spor, og at alle udskolingseleverne samles på Enghavegård Skoles matrikel. Inden sagen blev offentliggjort i sidste uge, blev medarbejderne og skolebestyrelserne orienteret på begge skoler.

Trine Henriksen fra Enhedslisten foreslog i stedet, at der arbejdedes videre med gennemførelse af en åben høring, hvor der indgik flere scenarier til at skabe bedre social balance for alle elever i Mørkhøj-området. Herunder scenarier der både omfattede mulighed for opretholdelse af de to selvstændige skoler, og forskellige modeller for en sammenlægning af de to skoler, f.eks. også en model der bevarer alle klassetrin fra 0. – 9. kl. på begge matrikler.

Trine Henriksen vandt ikke gehør for sit ændringsforslag i udvalget. Hun er bekymret for, at man meget tidligt har lagt sig fast på, at sammenlægningen er løsningen: – Der er en social ubalance i området og derudover er der også en uvilje imod to-sporede skoler, som tales meget ned. Men det problematiske for Mørkhøj Skole ved at være 2-sporet er primært, at man samtidig har en meget anstrengt økonomi, som gør det svært at sikre lærerdækningen og støttetimer til de klasser med mange udsatte elever.

Blaagaard

I forbindelse med Gladsaxe Kommunes køb af ejendommen Blaagaard har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at Blaagaard skal anvendes til udvidelse af Enghavegård Skole til en firesporet skole og til etablering af et nyt seksgruppers børnehus (efter følgende udvidet til ottegrupper). Det er i hvert fald det, som Økonomiudvalget arbejder videre med efter beslutningen på udvalgets møde i tirsdags.

1 kommentar om “Ny skolestruktur i Mørkhøj undervejs”

  1. Filippa siger:

    Jeg går på enghavegård skole og synes ikke vi skal blive slået sammen. Der er ingen grund for os at gøre det og det vil ikke give noget godt resultat. Jeg håber virkelig ikke i slår os sammen det vil gøre mange mennesker ked af det også mig. 😢

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top