- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Pinsegudstjeneste under åben himmel

De naturskønne omgivelser i Aldershvile Slotspark ved Bagsværd sø har gennem snart mange år dannet en smuk ramme om en friluftsgudstjeneste 2. pinsedag – med en enkelt undtagelse sidste år, hvor et grundlovsarrangement optog pladsen.

I år er menighederne igen tilbage ved søen – med ildtunger, duer i himmelflugt, salmer, gospelsang og glade toner fra FDF Gladsaxe Brass Band, der som tidligere år indrammer gudstjenesten og ledsager salmerne.

Haraldskirkens Gospelkor synger for og med gudstjenestegængerne – ligesom der medvirker præster fra alle deltagende kirker. Prædikant er Per Ole Rasmussen, Buddinge Kirke.

Der er opstillet et antal stole og bænke. Man må dog gerne medbringe tæppe eller klapstol.

Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe til alle – og har man lyst, er man også velkommen til at medbringe madkurv til frokost i det grønne.

I tilfælde af vedvarende regn flyttes gudstjenesten til Bagsværd Kirke – nærmere oplysninger herom fås i givet fald efter kl. 9.30 på selve dagen ved henvendelse til Bagsværd Kirkekontor på tlf. 44 98 41 41.