- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Populære får og lam

Fra kommunalt hold havde man proklameret, at 40 får og lam i tirsdags ville blive sat ud på nogle lukkede arealer ved Radiomarken for tredje år i træk.

Men der var taget hul på arrangementet nogle dage i forvejen, for især lammene har det ikke godt med al for stor opmærksomhed, så de havde haft tid til at vænne sig til de nye forhold.

En del mennesker var mødt op i tirsdags, og de kunne så høre lidt fra kommunale medarbejdere om filosofien med at sætte dyrene ud på græsarealerne. Det gælder om at fjerne græsset, så blomster og andre planter kan få plads, så det hele bliver meget smukkere.

Der har været nogle grimme episoder i de foregående år, hvor et får er blevet skambidt af en løsgående hund, og et får er blevet fundet bundet til et træ.

Men tirsdag var der faktisk ros til initiativet med fårene og lammene på græsarealerne fra en repræsentant fra Radiomarkens Venner, der måske for nogles vedkommende har haft en negativ holdning til det hele.

Men de foregående år har vist, at der er plads til alle, og at det kan være en rigtig god oplevelse at gå ind bag bommene. Man må gerne tage sin hund med. Den skal bare være i snor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
40 får og lam græsser nu på Radiomarken det næste halve års tid for på sigt at gøre plads til blomster og planter. I tirsdags kom ekstra mange forbi for at se på dyrene.
Foto: Kaj Bonne.