Samarbejde mod bander fortsætter
bander.jpg
Gladsaxes borgmester Trine Græse underskriver forlængelsen af aftalen. Bagerst fra venstre ses politidirektør Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi, Ballerups borgmester Jesper Würtzen og Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen. De er flankeret af direktører og relevante parter fra de tre kommuner og politiet. Foto: Privat
Borgmestrene i Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner har sammen med Københavns Vestegns Politi skrevet under på en forlængelse af deres bandepartnerskabsaftale frem til udgangen af 2019.

De tre nabokommuner Gladsaxe, Herlev og Ballerup har de seneste fem år arbejdet tæt sammen med Københavns Vestegns Politi i et bandepartnerskab for at begrænse tilgangen til bandemiljøerne, forebygge radikaliseringsmiljøer og skabe øget tryghed blandt borgerne.

Bandepartnerskabsaftalen har haft stor betydning for kommunernes kriminalitetsforebyggende arbejde, og derfor har parterne besluttet at forlænge samarbejdet frem til 31. december 2019. Bandepartnerskabet blev dannet i 2013 på initiativ fra kommunerne, fordi man dengang oplevede banderelaterede skyderier i de tre kommuner. Siden har kommunerne arbejdet tæt sammen om at bryde fødekæderne til banderne og skabe øget tryghed i boligområderne. Netværket har også vist sig særdeles effektivt og brugbart i forbindelse med den seneste bandekonflikt i København og omegn.

– Partnerskabet har betydet et meget tæt samarbejde med lokalpolitiet, som sikrer at kommuner og politi hele tiden er opdateret på, hvad der sker i lokalområderne og kan handle hurtigt, når det kræves. De unge færdes på kryds og tværs af kommunegrænserne, og derfor er det så vigtigt, at vi samarbejder omkring de unge i alle tre kommuner. Vi ser derfor frem til at partnerskabet kan udvikle sig yderligere i de kommende år, siger Gladsaxe borgmester Trine Græse.

Systematik i forebyggelsen
Bandepartnerskabet har blandt andet medført en systematik i kommunernes forebyggende arbejde. Der er også udviklet fælles redskaber og metoder i det forebyggende arbejde, der har gjort det lettere at opspore unge med risiko for at falde i kriminalitet. Det betyder, at der kan handles hurtigt i forhold til at igangsætte en målrettet indsats i netværket omkring den unge.
Bandepartnerskabet har også haft fokus på at højne kvaliteten af gadeplansarbejdet og på at støtte forældrene til unge, der udviser tegn på radikaliseret adfærd.

Inddrager civilsamfundet
En forlængelse af bandepartnerskabet betyder, at der nu bliver plads til nye initiativer. I de kommende år sættes der særligt fokus på inddragelse af civilsamfundet. Herudover er der også særlige initiativer omkring borgere med risiko for tilbagefald i kriminalitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top