- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Et langt skoleliv slutter

Det føles altid godt, når man selv kan bestemme, hvad der skal ske i fremtiden. Per Toni Hansen er sikker på, at han har truffet den rigtige beslutning. Efter først 10 år som lærer og derefter senere 23 år på Kvikmarkens Privatskole har han valgt at afslutte et langt skoleliv.

– Min store fritidsinteresse er slægtsforskning. Nu får jeg forhåbentlig tid til at dykke ned i bøgerne på Rigsarkivet. Vi har også fem børnebørn, og min kone og jeg skal også have mere tid til at være sammen med dem. Men i det hele taget glæder jeg mig til et liv, som ikke ligger i faste rammer, og hvor der hverken er forventninger eller ansvar. Tænk hvis jeg bare kan få lov til at læse avisen i tre timer, hvis det er det, jeg har lyst til, siger Per Toni Hansen, der bliver 63 år næste gang.

I den forgangne uge holdt Per Toni Hansen afskedsreception, og på fredag siger han på sidste skoledag farvel til 400 elever og til 60 medarbejdere. Fra 1. august overdrages stafetten til Kvikmarkens ny skoleleder Rikke Pazdecki, der kommer fra en viceskolelederstilling i Frederikssund.

Rummelighed
På væggen ind til sit kontor har Per Toni Hansen fået opsat et Pippe Langstrømpe-citat: ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!”
Per Toni Hansen kan godt lide citatets omvendte logik, og bag skolemandens briller fornemmer man en mand med en stor rummelighed.

I 1984 kom han til Kvikmarken som ung lærer og underviste på skolen i 10 år, inden han blev viceinspektør på Birkerød Privatskole. Allerede året efter åbnedes en mulighed for at komme tilbage på Kvikmarken, da skolelederstillingen blev ledig.

– Jeg kom i spil, og drøftede skolens fremtidsmuligheder med bestyrelsesformanden Søren Larsen, fortæller Per Toni Hansen.

Noget af det, som var med til at fremtidssikre skolen, var det klare fokus på, at den nedslidte skole skulle moderniseres og have flere kvadratmeter. Det måtte man så spare op til: – For der er ingen kommune, der kommer med en pose penge. Vores midler kommer fra Staten og fra forældrene.

Udvidelsen fulgte i år 2000, hvor de mange ekstra kvadratmeter gjorde, at man over en årrække kunne øge elevtallet fra 252 til 400. I dag har man ti årgange med to spor, og der er 20 elever i hver klasse.
– Det er jo noget af det, vi selv kan bestemme. Vi har bevidst valgt, at der højest skal være 20 børn i en klasse – og det er jo noget færre end de 28-30 elever flere folkeskoler opererer med.

Det større elevtal har været med til at sikre en bedre økonomi: – Da jeg var ung lærer, var der barske økonomiske vilkår for de frie skoler. Vi måtte arrangere julebasar og bankospil for at få råd til undervisningsmidler. Nu er tilskuddet fra Staten noget højere end dengang, og det giver os endnu bedre muligheder til at levere en god undervisning.

Forældresamarbejde
Kvikmarkens Privatskole er en forældreejet privatskole. Det giver nogle ubetingede fordele i skole/hjem-samarbejdet: – Dialog, dialog og atter dialog mellem skole og forældre er af afgørende betydning. Vi er så heldige, at vores forældre vil vores skole. Når vi skal have lavet noget praktisk, så melder mange af dem sig. Men vi kræver ikke, at de byder sig til. Til gengæld er vores forventning, at de kommer, når vi inviterer til samtaler eller forældremøder, så de kan være med til at bidrage til klassens trivsel, siger Per Toni Hansen.

Rent fagligt undrer Per Toni Hansen sig over de seneste landspolitiske beslutninger, som blandt andet har ført til, at man på flere folkeskoler har skåret ned på forældresamarbejdet: – Det er en fatal fejl.

Om elevsammensætningen på Kvikmarken konstaterer han: – Vi har et bredt udsnit af Gladsaxes børn på Kvikmarken, så vi kan ikke leve op til fordommene, der ind imellem fremføres om, hvilke elever, der går på privatskoler. På Kvikmarkens Privatskole har vi børn fra alle samfundslag, fra alle økonomier – og det er vi glade for.

Igennem årene har Kvikmarkens Privatskole haft et fint samarbejde med Gladsaxe Kommune: – Det har været særdeles konstruktivt. Vi har haft flere årlige møder med skolechefen. Vi er en del af lokalsamfundet, og vi er en del af SSP-samarbejdet. Vi vil også gerne afmystificere nogle af myterne om de private skoler, siger Per Toni Hansen.

Selv om et langt skoleliv på Kvikmarken er nået til vejs ende, så overvejer Per Toni Hansen at blive certificeret tilsynsførende på privatskolerne på Statens vegne. Og mon ikke det sker? En rigtig skolemand holder aldrig helt op med at interesse sig for børn og unges muligheder for at blive gode samfundsborgere.