Nye løsninger skal få ledige i arbejde
Gladsaxe Kommune deltager i et projekt der skal finde nye løsninger for ledige borgere, der ikke er jobparate

Frem til februar 2020 er Gladsaxe Kommune, som den eneste kommune på Sjælland, med i forsknings- og innovationsprojektet LISES, som står for ’Local Innovation in Social and Employment Services’.

Udgangspunktet for projektet er udfordringen med sårbare ledige, der ofte har komplekse problemer og lang ledighed bag sig. Projektet skal svare på, hvilke metoder og tilgange, der kan hjælpe sårbare ledige borgere ind på arbejdsmarkedet.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Kommunernes Landsforening og 6 kommuner. Projektet finansieres af Innovationsfonden.

Projektet har udpeget fem områder, hvor der er store potentialer i at forbedre indsatsen. De fem udpegede potentialer er; lokal politisk strategilægning, helhedsorientering, borgerinddragelse, udvikling af mødet mellem borger og sagsbehandler samt stærkere involvering af virksomhederne.

– Det er i sig selv unikt at være i et forum, hvor forskere og praktikere har så tæt et samarbejde på beskæftigelsesområdet. Gennem dialogen mellem den viden forskerne har, og den viden vi sidder med i praksis, har vi mulighed for sammen at arbejde om nye løsninger og nye måder at anskue og udføre tingene på, siger Katrine Birk, beskæftigelseschef i Gladsaxe Kommune.

Større borgerinddragelse
Et af de centrale fokusområder er, hvordan borgernes perspektiv i højere grad kan inkluderes. Forskning har vist, at hvis borgeren oplever indsatsen som meningsfuld, så øges effektiviteten af indsatsen. Samtidig øges kvaliteten af samarbejdet mellem borgeren på den ene side og medarbejderen på beskæftigelsesområdet på den anden side.

En ledig borger skal have indflydelse på at definere, hvilke udfordringer han eller hun vil arbejde med at udvikle. Gladsaxe Kommune arbejder aktivt på til stadighed at øge borgerinddragelsen.

– Vores ønske er, at vi med en højere grad af borgerinddragelse vil kunne give ledige borgere tro på de mål, der stilles op, og at det vil føre til, at borgeren vil engagere sig i sin egen indsats. Med de rette indsatser er jeg sikker på, at borgeren igen vil blive i stand til at mestre sin egen situation, siger Katrine Birk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top