Politisk dialog med skolebestyrelser ændres
Et flertal i Børne- og Undervisnings-udvalget ønsker en ny dialogform og underkendte dermed høringssvarene fra skolebestyrelserne

I Gladsaxe Bladet i sidste uge havde Mette Holm-Hansen, formand for skolebestyrelsen på Gladsaxe Skole, skrevet et læserbrev, hvori hun udtrykte sin utilfredshed med, at Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) har valgt at overhøre høringssvarene fra skolebestyrelserne i Gladsaxe Kommune.

Et flertal i BUU – bestående af Socialdemokratiet, SF og De Radikale – valgte at gå imod Børne- og Kulturforvaltningens indstilling. På baggrund af høringssvarene indstillede forvaltningen, at den nuværende ordning observatørposter i skolebestyrelserne bibeholdes, og at der indarbejdes en rotationsordning blandt politikerne, så observatørposterne i skolebestyrelserne skifter med et års mellemrum.

Venstres to medlemmer Lone Yalcinkaya og Pia Skou samt Enhedslistens Trine Henriksen stemte imod flertallets forslag: ”Børne- og Undervisningsudvalget mødes én gang årligt med hver folkeskoles skolebestyrelse samt GXU. Rammen for møderne er: Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder en plan for møderne mellem skolebestyrelserne og Børne- og Undervisningsudvalget gældende fra 1. august. Planen sendes til Børne- og Undervisningsudvalget og skolernes bestyrelser inden 1. juni 2018. Møderne afholdes på rådhuset og vil være placeret inden Børne- og Undervisningsudvalgets ordinære møder kl. 16.30-17.00. Møderne vil være af en halv times varighed. Skolebestyrelserne udformer dagsordenen, men kan via formanden for Børne-og Undervisningsudvalget anmode forvaltningen om at udarbejde et oplæg til debat. Skolebestyrelserne sender dagsorden til forvaltningen minimum otte dage før mødet. Skolerådet fortsætter med samme mødefrekvens og sammensætning som i dag.”

Efterlyste et svar
Mette Holm-Hansen efterlyste i Gladsaxe Bladet et svar fra et af flertallets medlemmer. Katrine Skov fra Socialdemokratiet siger:
– Indtil nu har medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget siddet som observatører i skolebestyrelserne. Jeg har siddet i Vadgård Skolebestyrelse i 12 år, i Bagsværd i 4 år og i GXUs bestyrelse det sidste år. Jeg har været rigtig glad for dialogen med skolebestyrelserne og den gode kontakt, det kan give. Det er imidlertid svært at finde tid til at deltage i bestyrelsesmøderne, fordi der er mange andre møder i en tæt pakket kalender. For mig er det utilfredsstillende blot at kunne deltage i skolebestyrelsens møde et par gange om året.

Katrine Skov ser dog frem til den ny dialogform, som flertallet vedtog: – Vi ønsker at en ny dialogform med skolebestyrelserne, hvor alle politikere møder alle skolebestyrelser og omvendt. Derfor bliver de enkelte skolebestyrelser fremover inviteret til møde med Børne- og Undervisningsudvalget en gang om året. Vores månedlige møder starter hver gang med en dialog med en skolebestyrelse, som får muligheden for at bringe deres ønsker op. Samtidig holder vi fast i de fire årlige møder i Skolerådet, hvor formænd for skolebestyrelserne og politikerne mødes. Jeg tror på, at der kan komme noget godt ud af den nye samarbejdsmodel, og jeg håber, at skolebestyrelserne vil tage godt imod den.

Vi bør lytte
På BUUs møde udtalte Lone Yalcinkaya og Pia Skou: – Vi stemmer imod A, F og Bs ændringsforslag med henvisning til høringssvarene fra kommunes skoler, hvor alle undtagen to skoler peger på fastholdelse af nuværende model, hvor der sidder et udvalgsmedlem i hver skolebestyrelse som byrådets repræsentant. Vi mener, at ændringsforslaget er et tydeligt bevis for flertallets manglende interesse i at lytte til skolebestyrelserne.

Trine Henriksen: ”I Enhedslisten ønsker vi at bibeholde observatører i skolebestyrelserne, med årlig rotation, da denne er i overensstemmelse med et meget stort flertal af høringssvarene fra skolebestyrelserne og opfylder ønsket om, at politikerne ikke kun får indsigt i forholdene på en enkelt skole.

Trine Henriksen, der selv har siddet i skolebestyrelsen på Mørkhøj Skole i 12 år, fortæller, at Enhedslisten i sin tid insisterede på en høring: – Den fik vi fra dem, som det drejer sig om. Vi får deres holdning, men vælger at se bort fra den. Jeg forstår, hvis folk føler, at vi gør lidt grin med dem. Det er en dårlig start på den nye dialog, at vi ikke lytter til skolebestyrelserne.

I byrådet den 20. juni vil Trine Henriksen stille et forslag, at man gør BUUs vedtagelse til en forsøgsordning i et år eller to, hvorefter man kan evaluere og eventuelt vende tilbage til den tidligere ordning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top