- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Staten snupper over

Fra 2019 skal landets 98 kommuner aflevere et beløb mellem 300 og 350 millioner kroner til statskassen. Det er penge, der kommer fra kommunernes indtjening på parkeringsbilletter og -bøder.

Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der har aftalt at tage en større andel af de penge, som kommunerne henter hjem på området. I alt skønner Økonomi- og Indenrigsministeriet, at det drejer sig om mellem 300 til 350 millioner kroner, der i fremtiden flytter fra de kommunale kasser og over i det statslige system. Det skriver ”Danske Kommuner”.

Den nuværende modregningsordning bliver ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) strammet op, så 70 procent af indtægten fra p-billetter og afgifter fra ulovlig parkering bliver modregnet i kommunernes bloktilskud.