annonce
Urokkelig tro på fællesskabet
Lise-Tønner-Byrådet-25-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Jeg ser andre som medborgere og ikke som borgere. Jeg er tilhænger af borgerinddragelse og meget gerne også på nye måder. Hvis man vil bygge en ny legeplads, er det oplagt at spørge brugerne, altså børnene, om, hvad de synes, siger Lise Tønner. Foto: Kaj Bonne.
Lise Tønner, nyt socialdemokratisk byrådsmedlem, er opvokset i en lille vestsjællandsk landsby, hvor alle kendte hinanden, og hvor fællesskabet var stærkt

For de fleste af os har vores opvækst betydning for os senere i livet. Vi rundes af omgivelserne og de mennesker, vi bor iblandt. Sådan har det ganske givet også været for Lise Tønner, der ved efterårets kommunalvalg blev indvalgt i Gladsaxe Byråd.

Man fornemmer på hende, at hun værdsætter sin opvækst i Eskebjerg – en lille landsby i nærheden af Kalundborg: – Her gik jeg i børnehaveklasse og i de små klasser i landsbyskolen, indtil den lukkede. I Eskebjerg var der lys og luft, og byen lå tæt ved stranden. Der var en nærhed. Alle kendte hinanden.

Lises fader var smed og arbejdede som maskinarbejder. Han var en opfindertype, der havde hænderne skruet godt på, så derfor valgte han at blive selvstændig. Han leverede komponenter til LEGO og Novo Nordisk. Moderen var først hjemmegående og siden hjemmehjælper.

Lise Tønner beskriver sit hjem som socialdemokratisk, hvor døren altid var åben, og hvor naboer, venner og bekendte kom forbi og snakkede, når der var kaffe på kanden. På familiegården var der heste, kalve og grise, og stor plads og frihed til udeleg.

Faderen havde en udpræget retfærdighedssans, og han tålte ikke uretfærdighed: – Han syntes også, at man altid skulle give folk en chance – det har jeg taget med mig.

Lise Tønner blev nysproglig student fra gymnasiet i Kalundborg. Hun interesserede sig for sprog og havde lyst til at opleve verden. Efter studentereksamen var hun au pair i Skotland, og senere arbejdede hun på kibbutz i Israel.

På den anden side af kloden
Tilbage i Danmark ville Lise beskæftige sig med noget konkret. Det med dyrene kendte hun til fra barndomshjemmet, så hun læste biologi og endte med at blive dyrlæge. Den sproglige nysgerrighed drev hende om på den anden side af kloden. Til New Zealand hvor hun kunne forbedre sine engelskkundskaber. Her færdiggjorde hun en fireårig forskeruddannelse – ph.d. – om parasitter hos får.

I New Zealand mødte hun sin kommende tyske mand Henning, og opholdet dernede satte et politisk aftryk, som hun ikke helt har børstet af sig endnu: – New Zealand er et eksempel på, hvad der sker, når privatiseringsbølgen er for voldsom. Afstanden mellem rig og fattig voksede meget hurtigt. Jeg sætter pris på det danske samfund, hvor der lige adgang til uddannelse og sundhedstilbud. Sådan er det ikke i New Zealand.

Henning og Lise flyttede til Gladsaxe i 2003 – først Maglegårds Allé siden Magletorv. Stedets nærhed til Utterslev Mose var af væsentlig betydning, da parret valgte, hvor de skulle slå sig ned med deres lille datter på to år. Tre år senere fulgte en lillesøster.
Med små børn er det helt naturligt at interessere sig for skolepolitik, og denne interesse blev yderligere styrket, da Lise i 2008 var ansat som vikar på en lokal skole.
– Jeg kendte noget til det newzealanske skolesystem. I to år sad jeg i skolebestyrelsen på Grønnemose Skole. I Gladsaxe har vi nogle fantastiske skoler med synlig læring efter den canadiske og newzealandske model. Vores yngste datter er skiftet fra Grønnemose Skole til Skovbrynets internationale program, hvor der fokus på engelsk.

Interessen for sprog og andre lande har aldrig helt sluppet Lise Tønner. Efter endte forskerprojekter på Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, var hun med i et to-årigt projekt for Danida i Vietnam, hvor hun opholdt sig i Hanoi i et par måneder.

Jobmæssigt har hun også været ansat i Fødevarestyrelsen, hvor hun beskæftigede sig med dyrevelfærd og formidling af viden. I november sidste år blev hun ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed – projektledelse.

Nu skulle det være
Den politiske interesse blev afgørende vakt i forbindelse med bestyrelsesarbejdet på Grønnemose: – Det havde længe ligget i mig. Men jeg blev nødt til at spørge mig selv, hvad jeg ville gøre ved den stigende tendens til ulighed i samfundet. Jeg synes, at børn og unge skal godt fra start. De skal have lige muligheder, så de kan udvikle sig til gode og velfungerende voksne. Derfor meldte jeg mig ind i Socialdemokratiet i foråret 2015, fortæller hun.

Lise Tønner røg direkte ind i en folketingsvalgkamp, hvor hun arbejdede for at få den lokale folketingskandidat Jeppe Bruus valgt til Folketinget. To år senere var der så valgkamp igen, men denne gang den kommunale, hvor Lise Tønner var opstillet som nr. 3 på liste A.

– Skolepolitik betyder meget for mig. For der er eksempler på børn og unge, der falder igennem systemet. Der skal være nogle gode voksne omkring dem, for ikke alle forældre er lige ressourcestærke. Jeg tror på, at det kan betale sig at investere i mennesker, uden at det bliver mål- eller bundlinjestyret. Gode arbejdsforhold for de ansatte smitter også af – om det er børnehaven, skolen eller plejehjemmet. Som kommune får vi investeringen ti gange igen, siger Lise Tønner.

Det nye byrådsmedlem tror på stærke fællesskaber gennem hele livet startende i børnehaven og fortsættende i skolen, arbejdslivet, fritidslivet og i alderdommen. Lise Tønner peger blandt andet på, at et stærkt fællesskab i skolen er særligt vigtigt for de, der ikke finder vej til den mange kommunale fritidstilbud.

– Jeg ser andre som medborgere og ikke som borgere. Jeg er tilhænger af borgerinddragelse og meget gerne også på nye måder. Hvis man vil bygge en ny legeplads, er det oplagt at spørge brugerne, altså børnene, om, hvad de synes.

Lise Tønner bryder sig ikke om, hvis hun af andre bliver mødt med: – Vi ser dig aldrig!
– Det er meget vigtigt for mig at komme ud og være til stede. Høre ideerne. Høre hvad der foregår. Få løsninger der kan fungere. Derfor tager jeg med kyshånd imod forslag fra medborgerne.

Bydele skal bindes sammen
Lise Tønner ser meget gerne, at Gladsaxe i løbet af de kommende ti år får bundet bydelene bedre sammen, så Værebro og Høje Gladsaxe ikke er så afsondrede. Hun er opmærksom på, at boligselskaberne gør en kæmpe stor indsats, men håber på, at hun som politiker kan være med til at styrke indsatsen yderligere: – Og så er der behov for en forskønnelse af hovedstrøgene i kommunen.

På positivsiden nævner hun, at man i Gladsaxe har rige muligheder for udeliv, fordi der er mange grønne områder og mange faciliteter. Hun håber, at endnu flere vil benytte sig af de mange kulturelle tilbud, som Bibliografen, bibliotekerne og Telefonfabrikken giver.

På den lange bane er Lise Tønner sikker på, at Letbanen vil blive en succes: – Det har været en vigtig investering at få gjort. En velfungerende letbane får bundet omegnen sammen. Den gode infrastruktur og mobilitet vil være til gavn og glæde for os Gladsaxeborgere og for de lokale virksomheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top