- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Færre får på Radiomarken

Gladsaxe og dyreholderen, som har fårene på Radiomarken, holder løbende øje med om dyrene har det godt, og om græsningstrykket i foldene passer til den ønskede naturpleje.

På grund af mangel på regn, er der ikke så meget græs på foldene som forventet. Det betyder, at dyreholderen har taget får og lam hjem til gården. I nordfolden skal der derfor kun være 9 får og 5 lam og i sydfolden 3 får og 3 lam.

Fårene bliver tilset dagligt, og de sulter ikke. Knæk derfor ikke grene af træer eller lignende for at fodre fårene.