Gladsaxe tiltrækker nye borgere
Afstanden til arbejdspladserne kan reduceres

Det går rigtig fint med at skabe arbejdspladser i Gladsaxe Kommune – og det går også fint med at tiltrække borgere, der kan udfylde jobbene.

Det kan være smart at forlade f.eks. København – der har dyre boliger – og flytte tættere på sin arbejdsplads i en af omegnskommunerne, så man ikke behøver at spilde tid på at sidde i kø i biltrængslerne.
Selv om København er en populær by, så er der faktisk flere, der flytter fra end til København. Rødovre, Gladsaxe og Hvidovre er de mest populære omegnskommuner, viser en undersøgelse fra Dansk Byggeri.
Flyttemønstret stiller ifølge Dansk Byggeri krav til byggeri af flere boliger og udbygning af infrastrukturen i hovedstadsområdet.

1.1.2016 var der i Gladsaxe 31.961 boliger.
Der var 8.992 enlige mænd og 8.707 enlige kvinder. Hvis familiemønster var anderledes med flere parforhold vil der jo blive frigjort en bunke boliger.

Under den forrige højkonjunktur flyttede folk også fra København, men dengang bosatte folk sig i relativt højere grad i de sjællandske kommuner længere væk fra København. Under den nuværende højkonjunktur gentager flyttemønstret sig, men nu flytter folk ikke så langt. De flytter typisk til en af omegnskommunerne.

– Det er interessant, at flyttemønstret gentager sig. Under lavkonjunktur bliver folk boende i København, under højkonjunktur flytter de ud af København. Men til forskel fra sidste højkonjunktur, der sluttede for ti år siden, så vil folk nu helst vil bo tæt på København. Tidligere flyttede folk i højere grad længere væk til de sjællandske kommuner, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.
Udviklingen i huspriserne i København, omegnskommunerne og de sjællandske kommuner er en af forklaringerne på udviklingen. En anden vigtig faktor i forbindelse med valg af bolig er muligheden for at få et job inden for en rimelig afstand til hjemmet.

Billigere boliger i omegnskommunerne
Priserne på ejerboliger er steget på hele Sjælland, men mest i København. Mens prisen på parcel- og rækkehuse i 2012 var 10 procent højere i København end i Københavns Omegn, var forskellen i 2018 hele 26 procent.
Prisstigningerne i København har medført en betydeligt øget merpris for boligen.
– Kvadratmeterprisen på en ejerlejlighed i København By er nu 37 procent højere end i Københavns Omegn. Det betyder, at en familie med børn kan få meget mere bolig for pengene, hvis den rykker 10-20 kilometer væk fra selve København, siger Jacob Hangaard.

Jobvæksten foregår i København og omegn

Hele 79 procent af væksten i lønmodtagerbeskæftigelsen på Sjælland er siden starten af 2013 foregået i København og omegn, mens de resterende 21 procent fordelte sig på resten af Sjælland.
I forrige periode med højkonjunktur og fremgang i beskæftigelsen (2004-2007) lå 42 procent, altså en dobbelt så stor andel af Sjællands vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen i Nordsjælland, Østsjælland og Vest- og Sydsjælland, mens resten lå i København og omegn.
– Dermed er det tydeligt, at der er kommet meget mere fart i jobudviklingen i København og omegn end i resten af Sjælland. Så hvis man er i den arbejdsdygtige alder, kan man flytte til en omegnskommune, bo billigere og være forholdsvis tæt på jobbet, siger Jacob Hangaard.

Nødvendigt med flere boliger
– Analysen viser, at der er brug for at sikre en sammenhængende hovedstad med et boligmarked, der matcher behovet. Det nuværende mønster, hvor folk bosætter sig tæt på jobbet samtidig med, at de får mere bolig for pengene, er en fortælling om hovedstadsområdets popularitet som bopælsområde og dets vigtighed som vækstmotor og jobskaber, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.
– Det stiller store krav til planlægning både på kortere og længere sigt. Der skal tænkes i bæredygtige bymiljøer med bedre udnyttelse af den eksisterende boligmasse, flere fleksible midlertidige boliger samt mere bebyggelse i højden, der hvor det giver mening. Der skal generelt bygges flere boliger. Og infrastrukturen skal tilpasses folks behov for at komme fra bolig til job.
København er her defineret som København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top