Millionstøtte til aktive oplevelser ved Bagsværd Sø
Bagsværd-Sø-på-broen.jpg
En stribe nye aktiviteter ved Bagvsærd Sø kommer til i forbindelse med moderniseringen af Danmarks Rostadion. Foto: Privat
Nordea-fonden har valgt at støtte en række tiltag ved søen med over 5,5 mio. kr.

Borgernes mulighed for naturaktiviteter og naturoplevelser ved Bagsværd Sø styrkes. Tiltagene sker som et led af den kommende modernisering af Danmarks Rostadion.

Et tribuneanlæg, der inviterer til leg og bevægelse i hverdagen, et dommertårn, hvor børnehavebørn på udflugt kan søge ly og spise madpakker og en ny solnedgangsbro ved Nybro, hvor store som små kan koble af i de maleriske omgivelser.

Den planlagte moderniseringen af Danmarks Rostadion og området omkring vil ikke alene skabe optimale trænings- og konkurrenceforhold for eliten og bredden, den vil også skabe nye muligheder for et aktivt motions- og friluftsliv for de mange mennesker, som søger naturen omkring søen.

Til gavn for mange
For at tilgodese de mange forskellige brugere af søen, er der i moderniseringen af Danmarks Rostadion tænkt multifunktionelt og rekreativt overalt i bygninger og terræn.

Samtidig vil de helhedstænkte løsninger og de store greb i bygninger og terræn få området til at fremstå naturligt, harmonisk og smukt. Og det er netop det brede sigte, der har fået Nordea-fonden til at støtte projektet med 5,63 mio. kroner, der er særligt rettet mod de rekreative elementer.

– Projektet er helt unikt i sin måde at nytænke et idrætsanlæg, så det i sine løsninger både kan fungere til gavn for rosporten og for alle andre, der har glæde ved at færdes omkring Bagsværd Sø. Det vil give endnu flere borgere mulighed for gode fælles oplevelser ved Bagsværd Sø med natur, bevægelse og sundhed i centrum, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør for Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Anlæg åbnet for alle
Et nyt tribuneområde og dommertårn er to eksempler på, hvordan de forskellige elementer bliver bragt i spil for alle. Stueetagen i dommertårnet vil i hverdagen være tilgængeligt for alle gæster af søen. Familier, idrætsforeninger, folk på vandretur eller børnehavebørn på tur. Rummet kan også bruges til for eksempel naturformidling. Der vil også være nye motionstilbud og legemuligheder i skovkanten bag dommertårnet.

På samme måde vil publikumstribunen til dagligt blot være en stor bakke med vekslende siddetrin, trappeforløb og en indbygget ruchebane, der vil invitere til leg og bevægelse. Ved konkurrencer kan der etableres midlertidige tilskuerfaciliteter, som ’trækkes’ hen over den naturlige bakke.

Også den eksisterende toiletbygning vil blive lavet om til et trailcenter med information om stier og muligheder i området. Det kan fungere som mødested for løbeklubber og andre motionister, og toiletterne vil fremover være åbne i hverdagen. Der bliver også anlagt en ny anløbsbro til bådfarten og en solnedgangs- og udsigtsbro ved Nybro.

– Vi er meget glade for at Nordea-fonden har kunnet se de samme rekreative kvaliteter i projektet, som vi selv er meget begejstret for. Det nye rostadion vil komme alle til gavn, og styrke oplevelsen af naturen ved søen for alle der færdes omkring den, siger Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune.

Bagsværd Sø fredet
Bagsværd Sø med omgivelser er fredet, og derfor kræver moderniseringen af Rostadion og de rekreative tiltag en dispensation. Den har Fredningsnævnet netop givet, idet projektet ikke vurderes at stride mod fredningens formål. Fredningsnævnet peger også på, at Rostadion har ligget i området siden 30´erne, og at de nuværende tekniske og bygningsmæssige installationer er gamle og til dels skæmmende. Nævnet finder derfor, at en renovering af anlæggene vil kunne bidrage til en forskønnelse af området.

Fredningsnævnets afgørelse og en række andre dispensationer er blevet påklaget til Nævnenes Hus. Hvis sagsbehandlingen i Nævnenes Hus sker hen over sommeren, vil byggeriet kunne gå i gang omkring oktober 2018, idet dele af byggeriet skal gennemføres om efteråret og vinteren for at tage hensyn til svaler og flagermus. Trækker sagsbehandlingen i Nævnenes Hus ud, vil byggeriet først kunne gå i gang i efteråret 2019.

Sådan kommer det til at se ud fra søen. Foto: Privat.

Sådan kommer det til at se ud fra søen. Foto: Privat.

Fakta
Danmarks Rostadion
Moderniseringen af Danmarks Rostadion gennemføres af Fonden Danmarks Rostadion (stiftet af Københavns-, Gladsaxe- og Lyngby-Taarbæk Kommune samt Team Danmark).
Fonden er bygherre og har tilknyttet Rambøll, som bygherrerådgiver og Aart Architects m.fl., som Totalrådgiver. I bygherreorganisationen indgår også Gladsaxe Kommune, der står for at tilføre yderligere rekreative elementer til projektet.Projektet er beskrevet i én arkitektkonkurrence, med 5 individuelt afhængige delopgaver, hvoraf ansvaret for økonomi og gennemførelse af de 3 delopgaver er hos Fonden Danmarks Rostadion, mens ansvaret for de sidste to på samme måde varetages af Gladsaxe Kommune. Lokale og Anlægsfonden har bidraget til den fælles arkitektkonkurrence med rådgivning og med 0,5 mio. kr. Hertil har Lokale og Anlægsfonden også valgt at støtte de rekreative elementer med 2 mio. kr.

Nordea-fonden
Fonden blev stiftet i 1989 og har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler Nordea-fonden cirka 600 millioner kroner til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men fælles for dem er, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top