Står på mål for fremtidens skole
Martin-Samsing-Byråd-02-26-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Martin Samsing er ikke bange for at stå på mål for sine synspunkter. Men han værdsætter, at man lytter til hinanden, så de bedste argumenter kommer på banen. Foto: Kaj Bonne.
Martin Samsing har baggrund i forsvaret og er uddannet lærer, men alligevel endte han med at få en mastergrad i ledelse. Til gengæld har hans første uddannelser stor betydning for hans virke og interesser, hvor unges ve og vel ligger ham særligt på sinde.

Musik har en stor betydning for Socialdemokratiets nyvalgte byrådsmedlem Martin Samsing. I barndomshjemmet i Holte blev der øvet, spillet og lyttet. Faderen var professionel violinist, og moderen var også aktiv inden for musik og kultur.

Derfor ville det have været naturligt, hvis Martin eller han søster var fulgt i forældrenes fodspor, men sådan skulle det ikke gå. Som teenager lyttede han til pop og rock, som det forventedes af en knægt i hans alder: – Men jeg holdt også af klassisk musik.

Martin Samsing blev student fra Virum Gymnasium. Som de fleste af sine studenterkammerater læste han videre, men i modsætning til de andre var det hverken på Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet eller handelsskolerne. Martin søgte ind på reserveofficersuddannelsen i Forsvaret. Efter endt indledende tjeneste blev det læreruddannelsen, som trak i ham.

Han blev færdig fra Blaagaards Seminarium i 2006, hvor han i øvrigt mødte sin kone Sofie. Som færdiguddannet lærer ville det – igen – have været naturligt at undervise i skolevæsenet, men endnu en gang valgte han ikke den gængse vej. Martin Samsing vendte tilbage til Forsvaret, som han var lidt inde og ude af i de følgende år. Han var i Forsvarets Rekruttering i Høvelte, da han en sidste gang forlod Forsvaret i 2010. Ikke fordi han ikke kunne lide jobbet, for det kunne han: – Men jeg har altid hoppet på de muligheder, som livet har budt.

Livet tog en ny drejning for ham, og efter nogle år i det private erhvervsliv tog han en master i ledelse og organisationsudvikling fra Aarhus Universitet. Dette sidste har ført til, at han i dag er uddannelsesleder på Next Udannelsen i København. Det er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole, og han har kunnet trække på nogle af de kompetencer, som han har fået fra sine tidligere uddannelser: – Erhvervsuddannelsens første grundforløb minder meget om Forsvarets Uddannelser. Det er utroligt vigtigt, at de unge træffer deres videre valg på et oplyst grundlag.

Martin Samsing første tid hos Next var en spændende udfordring – både økonomisk og logistisk: – Erhvervsskolerne er pressede for vi befinder os i en periode med omprioriteringsbidrag, og jeg lå og kørte mellem mange adresser og mange medarbejdere.

Uddannelsesområdet er underlagt regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder at institutionerne hvert år skal spare 2 procent efter grønthøstermetoden. Det er ikke noget, som huer socialdemokraten, der også taler de offentliges sag, når tonen på de sociale medier bliver for skinger.

Ingen mærkesager
Man fornemmer en stærk analytisk tilgang til tingene hos ham. Han vil gerne træffe sine beslutninger på et oplyst grundlag: – Jeg forsøger at være god til at lytte og være opmærksom på, at en sag kan have flere aspekter, inden jeg træffer en beslutning. Jeg ved ikke, om jeg tror på mærkesager. Indimellem bliver der i den politiske debat fremstillet et simpelt løfte, som det så gælder om at få gennemført. Men når de nu har lovet det, så skal de sluge mange kameler på grund af andre hensyn, som de havde glemt at tage bestik af i farten.

Naturligvis har Martin Samsing områder og felter, som interesserer ham mere end andet. Men han ser det ikke som mærkesager. Det er meget vigtigere for ham at skabe mening og handle derefter. Det kræver en stor fleksibilitet, at man ikke er fastlåst i sine holdninger:
– Selvfølgelig har jeg en holdning til tingene. Jeg har altid involveret mig. Man kan enten kan gøre noget, eller også kan man holde mund. Jeg har så valgt at gøre noget. Jeg sad i bestyrelsen for Blaagaards Seminarium som studenterrepræsentant. Det er sjovt at tænke tilbage på, for dengang var Trine Græse byrådets repræsentant. Jeg har også været formand for forældrebestyrelsen og ejerforeningen, og så var jeg senest formand for skolebestyrelsen på Stengård Skole, siger Martin Samsing.

I løbet af 2017 fandt Martin Samsing ud af, at det var en idé at stille op til kommunalvalget. Han havde været aktiv i kredsen og deltaget i flere vælgermøder: – Jeg blev opstillet et godt stykke nede på listen. Jeg havde nok undervurderet, hvor meget jeg skulle ud på gader og stræder.

Naturligvis kan han ikke helt præcist vide, hvem der har stemt på ham: – Men nogle forældre har da fortalt, at de stemte på mig. Jeg har et stort netværk i forældre- og skoleverdenen.

Interessen for unge og skoleområdet fylder en del på hans dagsorden: – Vi har et godt skolesystem, men det kan blive bedre. Det bliver rettet mere mod arbejdsmarkedet. Men vi har også alle et liv, som ikke er forbundet med arbejdslivet. Der skal være plads til det kreative rum. Jeg kommer selv fra en musisk familie, og det har jeg haft gavn af siden. Vi skal passe på, at vi ikke stækker kreativiteten. Der skal være en passende grad af frihed i skolesystemet, så de ”skæve” elever også kan vokse frem. Jeg har ofte spekuleret på, hvordan fysikeren Holger Bech ville klare sig i det nuværende skolesystem. Vi lever i en tid, hvor vi skal holde tungen lige i munden i forhold til skolevæsenet, når vi nu lige om lidt har robotter og selvkørende biler.

Valgte Gladsaxe
Familien Samsing valgte bevidst at flytte til Gladsaxe, da den ældste søn skulle i skole. De syntes, at Gladsaxe var langt fremme på skoleområdet, og de fandt en lejlighed i Bagsværd: – Her bor mange forskellige mennesker. Ligesom der er mange forskellige mennesker i forældregruppen. Men man finder jo ud af, at man fælles interesser. Vi mere ens, end vi regner med. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på en af de skønne ting ved Høvelte, hvor de lå på 12-mandsstuer. En kom fra Vedbæk med en far, der var advokat og en mor, der var læge. En anden kom fra nogle helt andre vilkår på Nørrebro, og en tredje kom fra Vestjylland. Men når man ligger i en grøft og fryser sammen, så finder man ud af, at man ligner hinanden, selv om den ene kommer fra en hel anden part af Danmark, og den anden taler anderledes, siger Martin Samsing.

I valgkampen var hans oplæg, at der skulle være en sammenhæng mellem de politiske beslutninger og det, medarbejderne gør. Gladsaxe Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, så man kan tiltrække, fastholde og udvikle de bedste medarbejdere. Martin Samsing går meget op i, at medarbejderne er med på visionerne: – Det skal være fedt at starte på arbejdet om morgenen. Tilfredse medarbejdere er nøglen til at levere gode kommunale velfærdsydelser.

Martin Samsing peger på byrådets lange tidshorisonter: – Vi sidder med sager, hvor tingene blev besluttet af det tidligere byråd for fire år siden. Det kan godt gøre det vanskeligt at ændre kurs, mener han.
Kommunens skolevæsen står over for store ændringer og udfordringer de kommende år, hvor der både skal skabes bedre fysiske rammer og nye læringsmiljøer, som gør fremtidens skole attraktiv: – Mange af dem er nedslidte og trænger til en makeover, så vi kan løfte børnene ind i fremtiden med de rette faglige og menneskelig kundskaber.
De kommende år håber han, at der vil blive taget hånd om få en større sammenhæng mellem bydelene: – Gladsaxe er i øjeblikket skåret over på kryds og tværs af store boligområder, som ikke er en integreret del af bydelene. Vi skal arbejde hen imod en at opbløde grænserne mellem bydelene. Letbanen vil medvirke til det. Og som Bagsværd-borger kan jeg se, at en enhedsplan er hårdt tiltrængt. Bymidten er ikke den kønneste. Der er godt, at den er blevet grønnere, men der er stadig langt endnu.

Når tiden tillader det, så holder han af at være sammen med familien. Når kufferten er pakket, må turen meget gerne gå til Frankrig eller USA. På det personlige plan er der løbeture og styrketræning, når kalenderen har en tom linje.


Martin Samsing.

Uddannelsesleder i Next. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet.
Udvalg: Næsteformand i Børne- og Undervisning, medlem af Sundhed- og Rehabilitering samt Kultur-, Fritids- og Idræt.
Har sæde i Skolerådet og Dagtilbudsrådet.
Gift med Sofie. Sammen har de Joakim (14) og Jakob (10).
Har boet i Bagsværd siden 2006.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top