- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

To spor mere på Stengård Skole

Der er behov for at skaffe plads til flere elever på skolerne i området Bagsværd, Stengård og Skovbrynet. En hurtig og teknisk nem måde vil være at udvide Stengård Skole med 2 ekstra spor.

Vi har i flere situationer måttet regulere skoledistrikterne på en uhensigtsmæssig måde, så elever, som bor lige omkring hjørnet i Stengårdskvarteret er blevet henvist bl.a. til Bagsværd Skole. Elever fra Kongshvilekvarteret er også blevet henvist til Bagsværd, selv om de naturligt hører til Stengård.

Vi ønsker principielt ikke fortsat at medvirke til sådanne distriktsændringer.

Vi har tidligere fået oplyst, at et ekstra spor på Stengård Skole kan bygges for godt 50 mio. kr. Dér, hvor der i dag findes overdækket cykelparkering langs Triumfvej, vil det være ukompliceret at bygge en ny bygning i 2 etager. Vi skal nok finde plads til cyklerne.

Et flertal i byrådet ønsker at fremrykke investeringerne i Stengård Skoles eksisterende bygninger i forbindelse med indretningen af et bedre læringsmiljø. Det vil være helt naturligt at samtænke disse investeringer med en fremtidig udvidelse med 2 spor. Det fysiske råderum bliver stærkt forbedret, og vi kan løse udfordringerne på en langsigtet måde. At fylde millioner af kroner ind i de eksisterende bygninger er alt for kortsigtet. Byrådets har lov til at tænke sig om. Konservative har viljen. Har byrådets øvrige partier?