- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Vær solidarisk og bevar Bagsværd Idrætspark

Af Lars Abel, medlem af Gladsaxe Byråd for Det konservative Folkeparti (C)

Jeg opfordrer alle Gladsaxes idrætsfolk til at gå på barrikaderne for at bevare idrætsfaciliteterne i det centrale Bagsværd. Gør det, før det er for sent. Vis solidaritet – måske er det dit idrætsareal, der bliver nedlagt næste gang!

Vi mangler idrætsarealer i Gladsaxe. I forvejen ligger Gladsaxe blandt de kommuner i landet, som har flest brugere i forhold til mange af vore idrætsfaciliteter. Der er rift om pladserne. Adskillige idrætsforeninger har ventelister.

Behovet for vedligeholdelse, renovering og modernisering er stort. Samtidig vokser vi i indbyggertal, uden at der er udlagt nye idrætsarealer. Fortæl én gang for alle, at det må være slut med at indskrænke idrætsarealerne i kommunen, ved idrætscentrene og ved skolerne. Når der igennem årene er sket udbygning af skoler og dagtilbud, har byrådet ofte fundet et bekvemt ”ledigt” areal i form af skolens sportsplads, som derved er beskåret og gjort mindre brugbart til den nødvendige idræt og motion. Det må være slut.

Da den ny Bagsværd Skole skulle bygges, foreslog Konservative i byrådet, at det skulle ske på arealerne ved siden af den gamle Bagsværd Skole, dvs. ved Vadstrupvej, hvor der havde været god plads også til en større skole. Samtidig foreslog vi, at den gamle Søndergård Skole blev nedrevet og hele området dér udlagt til en endnu større Bagsværd Idrætspark.

Det havde der været et perspektiv i. Som bekendt besluttede et flertal at bygge den nye Bagsværd Skole netop på Søndergård Skoles areal. Nu lyder der ønsker om at udbygge den ny Bagsværd Skole på idrætsarealerne, som er blandt de mest intenst udnyttede i hele Gladsaxe. Utroligt kortsyn!

En evt. udbygning af Bagsværd Skole må ikke gå ud over idrætsfaciliteterne i Bagsværd Idrætspark.

Ja tak til flere nye idrætsarealer i kommunen, men ikke til ”udflytning” af allerede godt fungerende faciliteter. Der er behov for flere spor på flere skoler, men ikke på bekostning af idrætsudøverne. Vi slås for at skabe bedre rammer for idrætten i Gladsaxe. Men vi behøver jo ikke at spænde ben for os selv ved at begynde på at nedlægge Bagsværd Idrætspark.