Der er penge i kassen
likviditet.jpg
Den røde linje viser den gennemsnitlige likviditet. Men en stor del af pengene vil snart få ben at gå på fordi, der venter store anlægsopgaver. Illustration: Foto: Gladsaxe Kommune.
Kommunens likviditet har det godt før store anlægsopgaver

Op til kommunalvalget i november 2017 kunne man læse, at Gladsaxe vist var på vej i Luksusfælden, og at der var udsigt til skattestigninger.
Men indtil videre går det nogenlunde.

Det viser den likviditetsopgørelse, som blev præsentret for medlemmerne af økonomiudvalget på tirsdagens møde.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.287 millioner kroner ved udgangen af 2018.

I den seneste opgørelse af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.268 millioner kroner ved udgangen af 2018. Forskellen på 19 mio. kr. imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 31.03.2018 og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30.06.2018 kan forklares med mindre periodeforskydninger i visse anlægsprojekter samt lidt færre forventede driftsudgifter.

Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2018-2021 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af letbanen og Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus på Fremtidsvej 1, renovering af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, istandsættelse af UCC Blaagaard, renovering af Gladsaxe Svømmehal samt etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter.

Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur. Der henvises til bilag 2 som giver en oversigt over de vedtagne anlægsprojekter.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.

Bemærkninger til opgørelsen: Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten.

Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top