Mange færre demente
dement.jpg
Livet er blevet nemmere for alle på Bakkegården efter at personalet er blevet bedre til at kommnunikere med de demente. Foto: Privat.
Kursus til personalet har givet gode resultater

Beboernes forbrug af psykofarmaka på Seniorcenter Bakkegården er faldet, så det nu kun er otte procent af de demente, der får psykofarmaka. Tidligere var tallet oppe på 20 procent.
De dementes verden kan være forvirrende og utryg, når hjernen spiller dem et puds. I øjeblikke kan de fremstå udfarende og aggressive.
Det var tilfældet for personalet på Seniorcenter Bakkegården, der siden 2014 har kunnet huse 107 borgere med demenssygdomme.
Derfor lå beboernes forbrug af psykofarmaka også højt, så over 20 procent af beboerne fik medicin.
I dag er brugen af den beroligende medicin dog faldet til otte procent, efter centret indførte obligatoriske kurser for alt personale i 2014.
– Hvis man ikke forstår, hvad der sker i et andet menneske, så kan man ikke møde dem på den rigtige måde, forklarer centerleder Mette Thoms.
Alt fra rengøringsassistenter, køkkenpersonale, IT-support til administration deltager jævnligt i kurser, hvor de lærer om beboernes adfærd, og hvordan de kan berolige dem uden medicin.

Beboerne anerkendes
Nogle beboere har behov for psykofarmaka mod angst eller uro, når sygdommen viser sig særlig voldsom. Andre kan dog helt undvære medicinen ved blot at tales til ro i dialog med andre mennesker.
En dialog, alt personalet nu kan tage. Det viste sig for eksempel nyttigt, da en 90 år gammel beboer en dag konfronterede køkkenpersonalet med en hel stak aviser under armen.
– Hun sagde til køkkenpersonalet, at ”Det altså er for galt, at nogen har stjålet min cykel, så jeg ikke kan komme hjem til min mor og aflevere aviserne”, fortæller Mette Thoms.
– Før i tiden ville køkkenpersonalet have korrigeret hende og sendt hende forvirret væk, men nu kunne de anerkende hende og sige, at det da også var for galt. På den måde viser personalet, at de forstår beboeren – i stedet for at beboeren føler sig forkert, slutter hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top