- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Skoleudvidelse bekymrer idrætsklubber

I løbet af sommeren fremkom partiet Venstre blandt andet med det forslag, at skoledistrikterne for Bagsværd og Skovbrynet skulle slås sammen til ét distrikt ved at udbygge Bagsværd Skole.

I et læserbrev til Gladsaxe Bladet skrev Pia Skou (V) blandt andet: – For at skabe plads til udbygningen af Bagsværd Skole, kan arealet hvor klublokalet for fodbold, Bagsværd Vægtløftnings Klub og atletikklubben ligger, eventuelt give plads til den nye del af Bagsværd Skole.

Pia Skou skriver endvidere, at både skolen og idrætsklubberne kan få gavn af de nye og tidsvarende faciliteter.
– Umiddelbart kunne det være meget positivt med nye omklædningsfaciliteter, nye klublokaler og i det hele taget nye forhold, hvor det bliver gennemtænkt, hvilke behov vi har i Bagsværd Atletik Club (BAC) for at få de praktiske opgaver gennemført i dagligdagen, siger Carsten Rytter, bestyrelsesmedlem i BAC.

Men han påpeger straks et forbehold: – Det er også foreslået, at Bagsværd Vægtløftnings Klub (BVK) kan tilbydes faciliteter et andet sted i kommunen, da de ikke direkte bruger Bagsværd Stadion. Forslagsstillerne har nok ikke helt gennemtænkt dette, da mange af atleterne i BAC har, som en fast bestanddel hen over året, styrketræning som en væsentlig del af deres træningsprogram. Styrketræningen foregår i dag i de samme lokaler og med det samme udstyr, som BVK anvender og de to klubber har et rigtig godt samarbejde, hvor træningsprincipper og træningsteknikker deles mellem de to klubbers aktive og trænere, siger Carsten Rytter.

Nødvendig styrketræning
Hvis BVK tilbydes faciliteter et andet sted i Gladsaxe Kommune, så får BAC ifølge Carsten Rytter behov for et eget styrketræningslokale ved Bagsværd Stadion.

I BAC husker man stadig, da der for nogle år siden var en periode på fem år, hvor kasteområdet på stadion ikke kunne anvendes: – Skal der ske en udvidelse af Bagsværd Skole på stadionområdet, skal den praktiske udførelse gennemtænkes, således at atletikklubbens aktiviteter kan foregå sideløbende, siger Carsten Rytter, der frygter for BACs overlevelse, hvis klubben helt eller delvist skal ligge i dvale.
Vægtløftningsklubben deler atletikklubbens ængstelse om de to klubbers fremtidige samarbejde, hvis udvidelsesplanerne føres ud i livet.

Landsholdsløfteren Simon Darville, der også er bestyrelsesmedlem i BVK siger: – Jeg føler, at det er nødvendigt at gøre opmærksom på nogle forhold, man som politiker ikke kan læse direkte ud af et regneark, men som dog stadig eksisterer. Vægttræning er en stor del af atletik (helt op til 30-40 % af den samlede arbejdstid for en sprinter), og atletik er en stor del af vægtløftning, hvor der afholdes danske mesterskaber i mangekamp, der både involverer vægtløftning og atletik. Der eksisterer også et socialt aspekt ved at have flere klubber samlet på ét sted, hvorfor jeg ikke håber, at én af vores klubber skal isoleres et andet sted i Gladsaxe.

Og videre siger Simon Darville: – Gladsaxe Kommune er i forvejen ikke i toppen, når det kommer til idrætsfaciliteter per borger. At løse skolekapaciteten på bekostning af idrætskapaciteten vil i mine øjne være ekstremt snæversynet. Jeg håber derfor, at skulle det komme til at flytte Bagsværd Idrætspark, genskaber man ikke blot de eksisterende rammer, men stræber efter et idrætsmiljø, der afspejler vores placering blandt de rigeste kommuner i landet.