Større børnehuse til mange nye Gladsaxeborgere
Markant flytning påvirker børnehusene adskillige år frem

Gladsaxe er en populær kommune at bosætte sig i, og det kan mærkes på børnetallet. Det betyder, ifølge prognoserne, at der bliver brug for 750 nye dagtilbudspladser frem mod 2025, for at kunne sikre en plads til alle de nye små borgere i kommunen.

Derfor bliver Dagtilbudsstrategi 1 fra 2014 opdateret, og indeholder forslag til nybygning og ombygning af 12 børnehuse samt afvikling af fem børnehuse og to udflyttergrupper. I alt berøres 12 eksisterende børnehuse af strategien. Det skal dække behovet, så borgernes garanti for dagtilbudsplads i kommunen sikres.

For at kunne imødekomme behovet for flere dagtilbudspladser har Gladsaxes borgmester Trine Græse i sit netop offentliggjorte budgetforslag for 2019-22 foreslået, at der afsættes i alt 100 mio. kr. til nye børnehuse hen over de kommende år.

– Vi er allerede godt i gang med at ombygge og udbygge vores dagtilbud. Det er en udbygning, som vil fortsætte de næste mange år, så alle de nye borgere, som vi forventer i Gladsaxe, kan tilbydes en plads i et moderne og bæredygtigt børnehus med høj pædagogisk kvalitet. For det er vigtigt for os, at de mange nye pladser bliver til på et bæredygtigt grundlag. Derfor vil vi gerne bygge miljørigtige børnehuse, der er Svanemærkede, og energirenoverer eksisterende bygninger, siger Trine Græse.

Målsætningen med udbygningen er at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter en høj kvalitet i det pædagogiske arbejde samtidig med at vi skaber flere pladser.

– Pengene skal nemlig bruges på børn og ikke bygninger. Og ved at udbygge eller sammenlægge eksisterende børnehuse, er det muligt at reducere udgifterne til bygninger, og samtidig bevare ressourcerne til medarbejdere, understreger Trine Græse.
Dagtilbudsstrategi 2 er i høring frem til 2. oktober, hvorefter strategien bliver behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget før den endeligt vedtages i Byrådet inden årets udgang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top