Det svære puslespil
skema-1.jpg
Tabel 1: Anlæg, aftaleoverholdelse og regnskab i perioden 2007-2018, Foto: Illustration
Det betyder anlægsrammen for Gladsaxe Kommune

Der er mange penge i kommunekassen. Der er store oplagte byggeopgaver. Så teoretisk kunne man jo bare gå i gang. Men den går ikke Granberg.

Det sørger anlægsrammen for.

Gladsaxe Bladet har bedt kommunens økonomiforvaltning forklare, hvilke restriktioner der er – og hvorfor de ikke ligger 100 procent fast. Der er mange komponenter i det regnestykke Gladsaxe Kommune er underlagt en stram ramme for sine anlægsudgifter, og der er behov for prioritere mellem de forskellige anlægsprojekter.

I den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen udstikkes de overordnede økonomiske rammer for kommunerne det følgende år. Et vigtigt element i aftalen er et niveau for, hvor store kommunernes samlede serviceudgifter og anlægsudgifter må være i det følgende år. Niveauerne skal forsøge, at sikre en balance mellem, hvad kommunerne føler de skal bruge til service og anlæg, og at der ikke sker en ophedning af landets økonomi. I år 2019 blev der fastsat en ramme for anlæg på 17,8 mia. kr.

Kommunerne holder herefter flere interne koordinationsmøder i budgetperioden, hvor det drøftes, hvordan kommunerne tilsammen kan overholde aftalen. Kommunerne aftaler indbyrdes ændringer i deres budgetter i denne periode, fx at kommunerne med mindre behov for nye anlæg begrænser deres anlægsudgifter, mens andre med stort behov får ”lov” til at bruge flere penge på anlæg.

Regeringen følger derimod op på aftalen, ved at se på om kommunernes budgetter og kommunernes regnskaber for budgetåret overholder rammerne. Og opfølgningen følges op af forskellige sanktioner(bøder), hvis aftalerne ikke overholdes.

I forbindelse med budgetteringen tilbageholder regeringen fx 4 mia. kr.af dens tilskud til kommunerne. De 3 mia. kr. udbetales kun, hvis kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for den givne ramme, mens 1 mia. kr. kun udbetales, hvis anlægsudgifterne budgetteres inden for den givne ramme.

I forbindelse med regnskaberne har regeringen indført både individuelle og kollektive sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder rammerne for serviceudgifterne. De kommuner, som er skyld i overskridelsen, betaler 60 pct. af bøden, mens de resterende kommuner kollektivt betaler de sidste 40 pct. af bøden. Der er ikke en bøde endnu, hvis kommunerne overskrider anlægsrammen. Men regeringen har truet med at indføre en bøde.

Mange opgaver
Kommunerne har de sidste par år har haft problemer med at overholde rammen i aftalen for anlæg, jf. tabel 1.
Det skyldes for det første, at mange kommunerne har brug for at få renoveret skoler, plejehjem og andet. For det andet at kommuner, der vokser i antallet af indbyggere, har brug for at bygge nye dagtilbud, skoler og plejehjem.

Der er ikke fastsat nogle individuelle rammer for anlæg for de enkelte kommuner. Men hvis man fordeler anlægsrammen på de 17,8 mia. kr.
ud efter indbyggertal må Gladsaxe bygge for 214 mio. kr. i 2019. . Kommunens anlægsbudget ligger et godt stykke over dette niveau, da kommunen både har behov for, at renovere sine bygninger samt bygge nyt til den voksende befolkning. Umiddelbart kunne vi så satse på, at der er kommuner som ikke har behov for at bruge deres andel. Men da de fleste kommuner også har store anlægsbudgetter, er det meget svært at få kabalen til at gå op i disse år. Kommunen har derfor kigget nøje på sine kommende anlægsprojekter, og forsøgt at fordele dem over de næste par år, så anlægsbudgettet ikke bliver alt for stort i 2019.

Det har de andre kommuner også gjort, men foreløbigt ligger kommunerne til sammen over den aftale ramme for 2019. Hvis det ikke lykkes vil kommunerne miste 1 mia. kr. af tilskuddet for regeringen, og Gladsaxe Kommunes andel vil være 12 mio. kr.

Derudover vil en overskridelse måske betyde, at regeringen vil indføre en regnskabssanktion for kommunerne på anlæg, hvor kommunerne vil få en individuel bøde efter omfanget af deres anlægsudgifter, hvis kommunernes regnskab for anlæg ikke overholder rammen.

Og det vil have stort betydning for Gladsaxe Kommune, da kommunen har mange store anlægsprojekter de næste mange år.

Så kommunens politikere og embedsmænd følger derfor ekstra med i, hvorvidt det lykkedes, at overholde anlægsrammen i år. Men det er forventningen i lighed med tidligere år, at kommunerne under et kommer i mål i forhold til aftalegrundlaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top