DI dumper Gladsaxe i erhvervsvenlighed
+ svar på læserbrev fra flere

Dansk Industri har netop offentliggjort sin analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det står helt galt til i Gladsaxe. Vores kommune havner på plads nr. 67 blandt landets kommuner. En placering tæt på bunden og mange pladser lavere end tidligere år.

DI’s undersøgelse baserer sig på forhold som er fastlagt af kommunen og forvaltningen samt bygger bl.a. på vurderinger af virksomhederne i kommunen. Undersøgelsen er i fuldstændig modstrid til selvopfattelsen hos det politiske flertal og borgmesteren i Gladsaxe.

På seneste byrådsmøde foreslog Venstre en analyse af Gladsaxe Kommunes erhvervsvenlighed. Forslaget skyldtes, at borgmesteren og forvaltningen på kommunens hjemmeside havde udråbt Gladsaxe til landets bedste erhvervskommune, mens analyser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri tydede på at det stod skidt til i Gladsaxe. Nu viser DI’s analyse, at det står endnu værre til.
Borgmesterens parti, Enhedslisten, SF og konservative mente ikke, at der var behov for bedre viden om kommunens erhvervsvenlighed – eller mangel på samme. Dermed afviste man Venstres forslag. Den nye undersøgelse fra DI viser, at det var en noget arrogant holdning fra flertallet!

Venstre ønsker, at kommunen skal bygge sin erhvervspolitik på det bedst mulige vidensgrundlag og ikke på politisk skønmaleri. Efter den syngende lussing fra DI’s analyse, bør flertallet i byrådet ikke længere modsætte sig Venstres ønske om et bedre grundlag for den kommunale beskæftigelsespolitik.

Henrik Bach Mortensen,
Byrådsmedlem Venstre


DI-undersøgelse handler om politik
af Trine Græse, borgmester

Det er aldrig rart at få dårlige karakterer.

Men vi må ikke glemme, at Dansk Industri, DI, laver denne analysen midt i budgetforhandlingerne for at sætte en politisk dagsorden. Men vi er et flertal i Byrådet, der har truffet nogle valg om niveauet for skatter, afgifter og gebyrer og brug af private leverandører. Det står jeg ved, også selv om det ikke giver point i undersøgelsen.

Bundlinjen er, at vi er den kommune i Danmark, der har fået flest jobs i den private sektor de seneste 10 år, heraf 1.500 nye jobs alene i år. Det viser mig, at det går godt i Gladsaxes virksomheder. DI roser vores kommunale sagsbehandling. Det er et område, hvor vi gør os særligt umage for at møde virksomhederne i øjenhøjde. Vi kommer dårligt ud på områder som infrastruktur og transport, uddannelse og arbejdskraft. Vi ved, at virksomhederne er udfordret af trængslen og manglen på kompetent arbejdskraft, og det arbejder vi hårdt på at løse på tværs af kommunerne.

Det er netop derfor, at vi investerer i en letbane langs Ring 3.

Endelig undrer det mig, at Dansk Industri ikke er optaget af, hvad vi som kommune gør for at hjælpe nystartede virksomheder og vækstvirksomheder med potentiale. Jeg synes det er en vigtig del af et godt lokalt erhvervsklima, at vi er proaktive i forhold til de ambitiøse små og mellemstore virksomheder, som bidrager til lokalområdets vækst og beskæftigelse.

Hjælp til de mindste virksomheder

Af Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri

I Gladsaxe Kommune er der 2.888 private virksomheder, og hele 91 procent af dem har mindre end 10 medarbejdere. De knokler hver dag for at få det til at hænge sammen. Men ofte er de ved at drukne i besværlige indberetninger, indviklede regler og andet bureaukrati, der ofte skal klares af mester foran skærmen efter en lang arbejdsdag.

Indtil nu er de mindste virksomheder blevet overset af politikerne på Christiansborg. Det skal vi have lavet om på, og heldigvis er der udsigt til, at det måske kan blive lidt bedre.

I Dansk Byggeri har vi kortlagt de værste problemer for de mindste virksomheder. Og vi har en række helt konkrete forslag, der kan gøre hverdagen lettere for dem. Hjælp til at aflønne lærlinge og ansætte medarbejdere. Retur til det offentlige med indberetning af årsrapporter, moms og løntilskud. Bedre mulighed for at tegne ulykkesforsikring og væk med indviklede regler for at byde på opgaver for kommunen. Sådan lyder nogle af forslagene.
Og erhvervsminister Rasmus Jarlov har taget handsken op. Han har bebudet, at han snart vil komme med et udspil, der skal gøre livet lettere for de mindste virksomheder. Det ser vi frem til i Dansk Byggeri.

Fakta om DIs undersøgelse:
92 virksomheder har deltaget i Gladsaxe Kommune. De beskæftiger tilsammen ca. 4.700 medarbejdere, svarende til 14 pct. af den private beskæftigelse i kommunen.
DI spørger ikke kun sine egne medlemmer, men også andre virksomheder inden for de brancher, som organisationen repræsenterer.
Undersøgelsen består af i alt 20 spørgsmål og 51 statistiske indikatorer. Resultaterne i kategorierne, f.eks. Infrastruktur og transport, består som udgangspunkt af både spørgsmål og statistik, der hver vægter 50 pct.

Højeste placering
Gladsaxes højeste placering er en 24. plads i kategorien ”Kommunal sagsbehandling”, der blandt andet handler om hvor kompetent og hurtig sagsbehandlingen af miljø- og sygedagpengesager er.

Laveste placering
Gladsaxes laveste placering er en 84. plads i kategorien ”Uddannelse”, der blandt andet omfatter skolernes samarbejde med virksomhederne og indikatorer for uddannelsesniveauet i den lokale arbejdsstyrke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top