annonce
Højere støjskærme er løsningen
Trafikstøj-03-37-18.jpg
-

Over 20.000 boliger i Gladsaxe er belastet med et støjniveau over Miljøministeriets vejledende grænseværdi. Heraf er ca. 2.451 boliger stærkt støjbelastet. Det er alt, alt for mange.

Støjen skyldes bl.a., at der om hverdagen kører ca. 140.800 biler på Motorring 3. Året rundt. Det larmer! Det samme gør støjen fra Hillerødmotorvejen. Også selvom, der på nogle strækninger er bygget støjskærme. Til stor gene for mange borgere i Gladsaxe, der ikke kan sidde i haven eller har kunnet sove med åbent vindue i den varme sommer.

Derfor er det brug for, at bygge højere støjskærme, der også bøjer ind over vejene og dermed fjerner meget mere støj.

Som man kan læse i GB i sidste uge, brokker Astrid Søborg fra Venstre sig over, at Gladsaxe Kommune ikke gør noget for at bekæmpe støjen. Problemet er dog hovedsageligt et anliggende for Folketinget, da motorveje er statsveje.

Det egentlig problem er, at støjen fra motorveje gennem byområder har ikke fået nok politisk opmærksomhed på Christiansborg.

Motorring 3 er Danmarks , mest trafikerede motorvej, kun overgået af Køge Bugt Motorvejen.

Faktisk findes syv ud af de ti mest trafikerede vejstrækninger i Region Hovedstaden eller på Sjælland. Alligevel har Region Midtjylland siden 2009 modtaget tre gange så mange penge til vejprojekter sammenlignet med Region Hovedstaden. Det hænger ikke sammen.

Det kommende valg skal – også – handle om, at der skal prioriteres penge til at fjerne støjgener fra vejene i Region Hovedstaden, hvor folk har haver og soveværelser tæt på vejene.


Af Jeppe Bruus
Gladsaxes socialdemokratiske folketingskandidat

3 kommentarer om “Højere støjskærme er løsningen”

 1. torben sønnichsen siger:

  Kære Jeppe
  Gladsaxe Kommune godkendte VVM og støjbelastningen i 2002 ved anlægslovens vedtagelse.
  Det er derfor et kommunalt anliggende som I burde tage fat på i stedet for at henvise os til Staten.
  Der er stor møde i Folketinget 1.10.2018 hvor gode partier i omegnskommunen vil hjælpe os støjramte.
  Alene i Gladsaxe Kommune er der 8119 boliger der må leve med mere støj end Miljøstyrelsens grænseværdier.
  Imidlertid tages der ikke højde for spidsbelastningsstøj, da staten arbejder med 24 timers beregne gennemsnit.
  Derfor ønsker grundejerne at der indføres stærekasser med fartmåling og støjmåling så støjkilderne kan identificeres.
  Og her kan Kommunens ved sine månedlige møder med Politiet hjælpe støjplagede borgere. En støjtunnel er eneste helt sikre løsning, der holder støjen på motorvejen. Motorvejen er blevet en succes men med succeen følger støjproblemerne også på ringvejene.

 2. Johannes Høher-Larsen siger:

  Motorvejen blev anlagt engang i 70’erne, det kan ikke overraske personerne der bor tæt på motorvejen at det larmer. Det sagt kunne man måske se på flere tiltag for at afhjælpe støj. Måske støjsvag asfalt? Eller højere støjskærme? Jordvolde?

 3. torben sønnichsen siger:

  Kære Jeppe
  Hermed en lidt mere fyldig kommentar, som jeg håber du modtager:
  Du skal være opmærksom på VVM 2002 der ligger til grund for vore problemer i dag:
  1. VD har kun udført beregninger af gennemsnit over 24 timer som VD anser er dækkende for borgerne lydopfattelse.
  2. Vi påpeger at den borgeroplevede støj er betydeligt højere (trafikal succes) end forudsat i VVM og som i sin tid blev godkendt af Gladsaxe Kommune og VD.
  3. Vi påpeger at vi ud over en kraftigere konstant basisstøj oplever spidsbelastningsstøj som øger stress niveauet og glæden ved at have hus og have.
  4. Derfor ønsker vi støjmålinger der udpeger støjkilderne f.eks ved en stærekasse med fart- og støjmåler samt kamera, der blitzer.
  5. Når støjkilden er kendt kan man gribe ind efter færdselslovens bestemmelser overfor spidsbelastningsstøj.
  6. Det generelle støjbillede kan bedres på forskellig vis, og her bliver kr 300 mio for de 5 km i Gladsaxe blot en delløsning, idet andre kommunernes borgere føler sig generet.
  7. Beløbet til støjtunnel er ikke større end det beløb vi kræver i kompensation i grundskyld og ejendomsskatter
  8. Endeligt er en heldækket tunnel den eneste løsning på den stigende luftforurening fra motorvejene, der årligt pulser 5.000 kg partikler og noxer ud over Gladsaxe Kommunes befolkning.

  Husk støj temadagen i Folketinget den 1.10.2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top