- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Højere støjskærme er løsningen

Over 20.000 boliger i Gladsaxe er belastet med et støjniveau over Miljøministeriets vejledende grænseværdi. Heraf er ca. 2.451 boliger stærkt støjbelastet. Det er alt, alt for mange.

Støjen skyldes bl.a., at der om hverdagen kører ca. 140.800 biler på Motorring 3. Året rundt. Det larmer! Det samme gør støjen fra Hillerødmotorvejen. Også selvom, der på nogle strækninger er bygget støjskærme. Til stor gene for mange borgere i Gladsaxe, der ikke kan sidde i haven eller har kunnet sove med åbent vindue i den varme sommer.

Derfor er det brug for, at bygge højere støjskærme, der også bøjer ind over vejene og dermed fjerner meget mere støj.

Som man kan læse i GB i sidste uge, brokker Astrid Søborg fra Venstre sig over, at Gladsaxe Kommune ikke gør noget for at bekæmpe støjen. Problemet er dog hovedsageligt et anliggende for Folketinget, da motorveje er statsveje.

Det egentlig problem er, at støjen fra motorveje gennem byområder har ikke fået nok politisk opmærksomhed på Christiansborg.

Motorring 3 er Danmarks , mest trafikerede motorvej, kun overgået af Køge Bugt Motorvejen.

Faktisk findes syv ud af de ti mest trafikerede vejstrækninger i Region Hovedstaden eller på Sjælland. Alligevel har Region Midtjylland siden 2009 modtaget tre gange så mange penge til vejprojekter sammenlignet med Region Hovedstaden. Det hænger ikke sammen.

Det kommende valg skal – også – handle om, at der skal prioriteres penge til at fjerne støjgener fra vejene i Region Hovedstaden, hvor folk har haver og soveværelser tæt på vejene.


Af Jeppe Bruus
Gladsaxes socialdemokratiske folketingskandidat