Høring om skolesammenlægning i Mørkhøj åbnes
Høringsperioden for en ny skolestruktur i Mørkhøj er indledt

Flertallet i Gladsaxe Byråd går ind for, at Børne- og Kulturforvaltningen skal arbejde videre med en sammenlægning af Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole til én skole i ét skoledistrikt på to matrikler.

Efter at et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget i maj godkendte, at forvaltningen skal arbejde videre med sagen, skal den først i høring. Høringsperioden startede den 30. august – dagen efter byrådets møde i onsdags. Høringsperioden afsluttes den 25. oktober.
Byrådet skal senest den 1. marts 2019 træffe en beslutning, hvis den skal have virkning fra næste skoleår.

Med hensyn til formålet med den ny skolestruktur hedder det blandt andet, at det er for at opbygge og videreudvikle en faglig bæredygtighed for børn og unge samt det pædagogiske personale; at højne trivslen blandt børn og unge, samt skabe økonomisk robusthed på både Mørkhøj Skole og Enghavegård Skole med attraktive og fleksible læringsmiljøer for alle børn og unge.

Flere scenarier
Børne- og Kulturforvaltningen har foreslået flere scenarier for en sammenlægning til én skole i ét skoledistrikt. Et forslag går på en såkaldt kapacitetsberegning, hvor 7.-9. klasse er samlet på Enghavegård Skole, mens 0.-6. klasse er placeret på hver sin matrikel.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at placeringen af de enkelte årgange vil være et forhold, som er op til en ny samlet skolebestyrelse at træffe beslutning om.
Det er åbenbart, at der i øjeblikket er ”en stærk og særegen skolekultur på hver af de to skoler,” som det hedder i oplægget.

Det hedder også, at: ”Mørkhøj Skole har vendt en negativ udvikling til en positiv, både på det faglige område og på det økonomiske. Enghavegård står over for at skulle udvide til en firsporet skole, koblet op på de nye anlægsinvesteringer, der er gjort på skolens område, ligesom skolen på nuværende tidspunkt har færre børn og unge i udsatte positioner end kommunegennemsnittet.”
Noget af det som blandt andet har skabt ideen om en sammenlægning skyldes, at der er boligområder i Mørkhøj Skoles skoledistrikt, hvor børn og unge har mest ulovligt skolefravær. Andelen af udsatte børn og unge på Mørkhøj Skole er større end på Enghavegård Skole.

Mørkhøj Skole er i dag en tosporet skole med 407 elever. Enghavegård Skole er i dag en tresporet skole med 767 elever.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top