Kommunen er gået i tænkeboks
Rådhuscafeen-01-36-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der går en del uger, før man kommer nærmere en afgørelse for den videre brug af lokalerne, der lige nu er spøgelsestomme. Foto: Kaj Bonne.
Adskillige muligheder for udnyttelse af cafélokalet ved Hovedbiblioteket

I efterhånden flere måneder har cafeen på Hovedbiblioteket stået tom.

Og der kommer nok til at gå en rum tid, inden der træffes en definitiv afgørelse om længerevarende brug af lokalet.

Gladsaxe Kommune har igennem en årrække udlejet cafélokalerne, som ligger i hjørnet af Hovedbibliotekts bygning mod Rådhuspladsen ved Gladsaxe Rådhus. Lejemålet har været lejet ud på markedsvilkår til private restauratører. Senest til Gastronomi Gruppen Søborg, som i perioden foråret 2016 til sommeren 2018 har drevet Rådhuscaféen på stedet. Gladsaxe Kommune har opsagt lejeforholdet, som følge af lejers misligholdelse af kontrakten.

I forbindelse med lejers fraflytning af lejemålet har Ejendomscentret bl.a. konstateret, at der er ulovlige el-installationer i lokalerne. Herudover er konstateret lugtgener, som muligvis stammer fra kloakken. Begge forhold er ved at blive undersøgt og udbedret.

Børne- og Kulturforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, som på tværs af forvaltningsområderne er ved at undersøge mulighederne for fremtidig anvendelse af lokalerne, og udarbejde et eller flere mulige scenarier med henblik på politisk forelæggelse. Scenarierne skal give bud på indhold af caféen, det aftalemæssige setup samt økonomi på både kort og længere sigt.

I arbejdsgruppens foreløbige arbejde har fokus været på at få identificeret muligheder og begrænsninger for cafédrift, identificering af mulige samarbejdspartere (gerne social-økonomiske virksomheder), anvendelse af GladsaxeLiv tilgangen ved vurdering af stedets potentiale, samt mulige koblinger til Gladsaxe Strategien og FN’s verdensmål.

Scenarierne præsenteres på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde i oktober 2018, med henblik på at sætte retning for lokalernes fremtidige anvendelse.

Hovedbiblioteket vil i samarbejde med forvaltningen søge at anvende de tomme lokaler til midlertidige aktiviteter, så lokalerne ikke står tomme i perioden frem til de igen udlejes. De manglende indtægter fra udlejning finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets samlede ramme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top