- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Millionbonus til Mørkhøj Skole

Sidste år øremærkede regeringen 500 millioner over tre år, der skulle stille 120 udvalgte folkeskoler landet over en økonomisk bonus i udsigt, hvis de kunne øge antallet af elever, der får karakteren 4 eller derover i dansk og matematik, med fem procent. Fælles for de 120 skoler er, at de har en stor andel af elever, der får under 4 i de to fag. Mørkhøj Skole i Gladsaxe Kommune var én af de skoler.

”Vi var selvfølgelig kede af at komme med i puljen af de 120 udvalgte skoler til at starte med, men vi valgte at sige ja tak og så i øvrigt fortsætte det arbejde, vi allerede var i gang med, og som sidste skoleår resulterede i, at vi forbedrede vores karaktergennemsnit med 25 %”, siger skoleleder Timm Troest Hald.

En del af den virkningsfulde indsats på Mørkhøj Skole går på øget vejledning, ekstra lærerkræfter og holddeling i dansk og matematik på 9. årgang. Eleverne har fået digitale hjælpeværktøjer i matematik og intensiveret læsetræning. Skolens medarbejdere gør desuden meget ud af at give børnene forskellige læringsstrategier, lyst til at lære og tillid til deres egne evner. Eleverne skal vide, hvad de er i gang med at lære, og hvordan de skal gribe det an.

Viden, færdigheder og fremtidens kompetencer
På Mørkhøj skole er ledelse og medarbejdere optagede af, at eleverne både får viden og færdigheder, som kan måles via tests, men i høj grad også kompetencer til at begå sig i vores samfund. Eleverne skal for eksempel være dygtig til at samarbejde, tænke kritisk og stille nysgerrige spørgsmål. ”Vores elever skal mest af alt have lyst til at lære nyt, og det er den lyst, vi hele tiden prøver at nære”, siger skoleleder Timm Troest Hald.

Skolens strategi for læring har gjort Mørkhøj Skole til regionens højdespringer med en reducering af andelen af fagligt svage elever med hele 22,10%.

-De resultater vi ser nu, er skabt gennem en målrettet indsats de sidste to år, og er frugterne af en fælles indsats, derfor er jeg selvfølgelig meget stolt af alle medarbejdere og den øvrige ledelse på skolen, siger Timm Troest Hald.

-Det er også samarbejdet med mange gode og vigtige kræfter omkring Mørkhøj skole, der har bidraget til, at vi har kunnet skabe disse resultater på så relativt kort tid. Det har selvfølgelig stor betydning, når en skole kan samarbejde med en lokal virksomhed om at skabe et nyt og innovativt læringsmiljø på et område af skolen. Det åbner både muligheder og nye tænkemåder, når en virksomhed som Dyrup kan stille virkelige problemstillinger til rådighed, som vores elever kan arbejde med, ligesom det styrker lysten til at læse hos vores elever, når det lokale bibliotek og skolen samarbejder tæt.

-Vi har en engageret og dygtig bestyrelse, aktive elever og stærke pædagogiske medarbejdere, der har sagt ja og er gået med i en intensiv forandringsproces på skolen. Uden den opbakning havde vi ikke kunne lykkedes, så jeg er både en glad og taknemmelig skoleleder, siger Timm Troest Hald.