Skattelettelser OG mere velfærd til borgerne
-

Borgmesterens budgetudspil rummede gode tiltag som 70 millioner kr. ekstra til en bedre løsning for renoveringen af Søborg skole samt 85 millioner kr. til en ny skøjtehal. Disse tiltag bakker Venstre naturligvis op om. Derudover er der i det vedtagne budget nogle emner som optager Venstre ekstra; Trods kommunens store likviditet, var skattelettelser ikke med i Borgmesterens budgetudspil. Gladsaxe kommune får kæmpe indtægter på selskabsskatter og personskat fra dygtige arbejdsomme borgere. Dette budget viser at velfærd og skattelettelser godt kan gå hånd i hånd.

Pga. øget trafikmængde er stadig flere borgere plaget af trafikstøj. Derfor er Venstre glade for at der etableres en støjpulje på i alt 1,6 mio. kr. Her kan støjplagede borgere søge støtte til støjdæmpning i form af støjreducerende vinduer.

Antallet af børn i Gladsaxe med autismeforstyrrelser er desværre stigende. Både en analyse af, om der findes de rette tilbud i kommunen til denne målgruppe og en pose penge på yderligere 14,5 mio. kr. til at sætte nye initiativer i gang, er et godt skridt i den rigtige retning for børnene og deres forældre.

Byplanlægning og en flot grøn by er noget, som ligger Venstre nær. De planlagte vejtræer og blomsterkasser vil pynte godt i gadebilledet. Processen med byforskønnelse er hermed startet op og Venstre håber, at det munder ud i en ansættelse af en stadsarkitekt, der med sin faglighed kan give os helhed og strategisk rådgivning ifm. Byplanlægning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top