Skattenedsættelse kan være næsten gratis
Et eventuelt indtægtstab i Gladsaxe kan reduceres fra 13 mio.til 9,9 mio. kroner

En fastsættelse af kommuneskatten kan være et både ideologisk og praktisk forhindringsløb. For andre kommuners beslutninger påvirker i den grad situationen.

Gladsaxe Bladet har fået Tommy Høgh Danielsen fra kommunens økonomiafdeling til at forklare problematikken:
I økonomiaftalen mellem KL og regeringen indgår der et tilskud til skattenedsættelser i 2019.

Tilskuddet gives som kompensation for det tab af indtægter kommunen får ved en skattenedsættelse på enten indkomstskatten, grundskylden eller dækningsafgiften. Tilskuddet gives i 4 år med faldende kompensation.
I 2019 kompenseres 75 pct. af kommunens tab af indtægter ved en skattenedsættelse. Dvs., at hvis Gladsaxe Kommune nedsætter udskrivningsprocenten til 23,6 pct. mister kommunen i første omgang 13 mio. kr. Men staten giver os et tilskud på 9,9 mio. kr. Så nettotabet er kun 3,1 mio.kr. i år 2019.

I 2020 og 2021 kompensere staten 50 pct. af tabet. I 2022 kompenserer staten tabet med 25 pct.

Grundlæggende betyder ordningen, at kommunens tab af indtægterne halveres de første 4 år. Men fra år 2023 slår tabet af indtægter ved en skattenedsættelse fuldt igennem.

Ordningen er et incitament for kommunerne til at sænke deres skatter.

Og formålet med ordningen er, at skatterne hermed sænkes i nogle kommuner, og dermed opvejer de kommuner, som vælger at sætte deres skat op. Dvs., at ordningen skal helst betyde, at den samlede kommuneskat ikke ændres eller ligefrem falder på landsplan.

Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 250 mio. kr. i alt i kommunerne, reduceres tilskuddet til de kommuner, som sætter skatten ned. Det kan betyde, at man ikke får 75 pct. af hele skattenedsættelsen eller lignende. Så det er usikkert at budgettere med tilskuddet, før vi ved, hvad de andre kommuner gør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top