- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Skibakken skal flyttes

Tæt på fodboldbanerne i Værebro ligger en stor skibakke. Den ligger i vejen, hvis man sidder i lejlighederne og vil kigge ud på græsset. Så det kunne være en ide at flytte bakken over mod ringvejen, så den samtidig bliver en støjvold. 1. oktober er der beboermøde i Værebro om Bagsværd i balance. Der ligger en plan, som kommunen har udarbejdet i samarbejde med boligforeningerne GAB og DAB. Landsbyggefonden forventes at støtte projektet med ca. 100 mio. kr. til at udvikle infrastrukturen i Værebro Park i samarbejde med kommunen