Vejdirektoratet ansvarlig for støj
Borgere brugte ikke støjpulje i kampen mod larmen

Formanden for trafik- og teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen (A), bor mindre end et stenkast fra Ring 3 ved Gammelmosevej. Så han kender alt til støjen fra trafikken. Den kunne han lige som alle andre godt undvære.

Men både Ring 3 og Hillerødmotorvejen et andet sted i kommunen hører under Vejdirektoratet, som er en statslig instans.

Så det var begrænset, hvad han kunne komme med af løsninger, da Astrid Søborg fra Venstre på byrådsmødet stillede spørgsmål om, hvad Gladsaxe Kommune gør for at påvirke situationen for de borgere, der er plaget af støj fra statsvejene.

-Der er desværre ikke meget, vi kan gøre. Lige nu er et forslag til støjhandlingsplan i høring. Den beskriver, de tiltag som vi har brugt og dem, som vi kan bruge. På vores egne veje er vi myndighed. Her arbejder vi med lavere hastigheder og støjsvag asfalt. Flere elbiler giver også mindre støj. Så når vi køber el-biler til hjemmeplejen og cykler til personalet, så er det også med til at sænke støjen, sagde Ole Skrald Rasmussen.

-Vi er ikke vejmyndighed for statsvejene. Det er Vejdirektoratet. Vi har derfor ingen direkte indflydelse på opsætning af støjskærme eller støjsvag asfalt på motorvejene, selvom meget af trafikstøjen hos os kommer fra motorvejene.

Vejdirektoratet har ikke penge til nye støjskærme eller støjisolering af boliger ved de eksisterende veje. Det kræver særbevillinger, som besluttes i Folketinget. Når der kommer penge, bliver de typisk prioriteret til særligt støjramte boligområder, hvor man får mest for pengene.

Fra 2005 til 2011 havde vi en støjpulje, hvor borgerne kunne søge om støtte til nye støjvinduer. Her så vi ikke på, hvor støjen kom fra. Puljen blev nedlagt, da der til sidst kom meget få ansøgninger. Det er selvfølgelig noget, som Byrådet kan tage op igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top