- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Børnene har en stemme

Alle var stimlet sammen foran den store scene. Onsdag var en festdag på Enghavegård Skole, hvor man skulle skrive under på et dokument om, at man nu er på vej til at blive en UNICEF Rettighedsskole. For selv om man kun er et barn, så er det ikke lig med at de voksne ikke skal lytte. Alle skal tages alvorligt.

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FNs Børnekonvention. Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.