Gladsaxegarden under pres
garden.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I øjeblikket er der ikke ret mange med i garden, der dog ser optimistisk på fremtiden rent medlemsmæssigt. Garden var med, da Kong Hans Have blev indviet. Foto: Kaj Bonne.
Omlægning af det kommunale tilskud

I mange år har Gladsaxe Pigegarden været ikke så lidt af et kulturelt fyrtårn både i og uden for kommunen.

Men tiderne er skiftet drastisk, og medlemsmæssigt lider garden, der nu hedder Gladsaxegarden, fordi der er kommet drenge med for at garden kan blive tilstrækkelig stor.

Med langt færre medlemmer vil kommunen sætte det kommunale tilskud ned.

I mange år har der været en særlig tilskudsordning til Gladsaxe Garden. I 2017 udgjorde det samlede kommunale tilskud til garden 576.593 kr. Tilskuddets størrelse er oprindeligt fastlagt i en tid, hvor garden havde en langt højere tilslutning, end den har i dag. Garden har i 2017 haft 28 medlemmer i alderen 6-25 år, hvoraf 11 er bosiddende i Gladsaxe Kommune. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at gardens tilskud nedsættes, så det afspejler gardens nuværende niveau.

Gladsaxe Garden modtager et særligt kommunalt tilskud, som blev bevilget tilbage i 1991, hvor gardens medlemstal og aktiviteter lå på et langt højere niveau, end det gør i dag. Folkeoplysningsudvalget har gennem de senere år været i dialog med Garden om den negative udvikling i medlemstal. I 2015 skete der en tilpasning af tilskudsordningen.

Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt det kommunale tilskudsniveau for andre garder i området og kan konstatere, at tilskuddet til Gladsaxe Garden ligger højt.
Helsingør Garden har 115 gardere under 25 år. Garden får pr. 2019 et årligt tilskud på ca. 200 kr. pr. medlem + et kommunalt driftstilskud på 100.000 kr. Garden betaler 3.000 kr. årligt for kommunale lokaler.
Ca. 150.000 kr. årligt

Furesøgarden har 16 medlemmer og modtager 115.000 kr. i tilskud pr. år, samt undervisningstilskud, der i 2017 udgjorde 18.000 kr. Ca. 115-135.000 kr. årligt

Forslag til ny tilskudsmodel
Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det kommunale tilskud til Gladsaxe Garden ikke længere står mål med det nuværende niveau og aktiviteter i garden. Tilskuddet reduceres til 230.000 kr. årligt med virkning fra 1. august 2019.. Gladsaxe Garden gør opmærksom på, at man har igangsat en række tiltag for at vende medlemsudviklingen. De har optaget drenge i garden, de har oprettet en ny aktivitet kaldet Musiksjov, og de har øget fokus på rekruttering af nye medlemmer. Garden har opnået fremgang i sæsonen 2017/2018 og forventer, at det vil ske igen i 2019 og frem.

Gardens bestyrelse fremfører, at en nedgang i tilskuddet, som foreslået, vil lukke Gladsaxe Garden, og beder om at tilskuddet fastlægges til minimum 400.000 kr. årligt i de kommende 5 år.
-Det her er bestemt ikke en sjov sag, så jeg håber, at forvaltningen og gardens ledelse kan finde frem til en god løsning eventuelt via Musikskolen, siger Katrine Skov, der er formand for kultur, fritid- og idrætsudvalget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top