annonce
Globalt og lokalt hænger sammen
Gladsaxe vil også styre efter FNs verdensmål

Gladsaxestrategien 2018-2022 var på dagsordenen på byrådsmødet i onsdags, og det blev en demonstration af at enigheden omkring budgettet i hvert fald ikke også omfatter strategien.

Venstre havde på økonomiudvalgsmødet op til byrådsmødet fremsat 39 ændringsforslag, og de fik samme behandling som på udvalgsmødet.

Der var dog tre af de forslag som Pia Skou kom med, der blev vedtaget.

Seancen gentog sig på byrådsmødet
Borgmester Trine Græse roste Venstre for et stort engagement, men ellers var der ikke den store forståelse for Venstres holdning. Det kan godt lade sig gøre at tænke det globale sammen med det lokale, lød argumentationen fra borgmesteren.

Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti sagde, at hvis Venstres forslag var blevet vedtaget, så var det lig med partiprogrammet, og så kunne alle lige så godt melde sig ind i Venstre.
Den radikale Christina Rittig Falkberg ville godt have haft en mere grøn omstilling, men man skal jo også være realistisk.
Trine Henriksen fra Enhedslisten mente at FNs verdensmål og Gladsaxestrategien går godt i spand. Også hun erkendte, at man ikke kan få alt.
Efter mange afstemninger blev strategien så vedtaget.
Dermed er Gladsaxe Kommune den første kommune i Danmark, som indarbejder verdensmålene direkte i hele sin måde at arbejde på.

Kommunerne har en særlig rolle

– Hvis vi vil have bæredygtighed på lang sigt, så kræver det handlinger og politisk lederskab – både lokalt og globalt. Og erfaringerne viser allerede, at mens verdens ledere har svært ved at blive enige, så myldre det frem med gode initiativer nede fra. Derfor har vi kommuner en helt særlig rolle og mulighed. For det er os, der er tæt på borgerne og i dialog med virksomhederne. Derfor er det os, der for alvor kan gøre en forskel. Med Gladsaxestrategien giver vi vores bud på, hvordan Gladsaxe Kommune kan bidrage til en bæredygtig udvikling globalt, ved at handle lokalt, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Gladsaxestrategien forankres politisk i Økonomiudvalget, fordi den kræver et tæt tværgående samarbejde at realisere og for at sikre, at kommunens samlede budget trækker i retning af mere bæredygtighed.

FAKTA
I Gladsaxestrategien prioriteres seks målsætninger, som hver især tager udgangspunkt i et eller flere af syv udvalgte mål blandt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Gladsaxestrategien tager udgangspunkt i følgende syv
verdensmål:
• Mål 3. Sundhed og trivsel
• Mål 4. Kvalitetsuddannelse
• Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
• Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Mål 12. Ansvarligt forbrug og produktion
• Mål 13. Klimaindsats
• Mål 17. Partnerskaber for handling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top