Kære politikere
- sæt ikke god skoledrift over styr

Mørkhøj har i dag to veldrevne skoler – Mørkhøj og Enghavegård. Det var kommunens egne ord på Borgermødet den 18.9. Mødet skete på baggrund af forslaget om at lægge de to skoler sammen. Ambitionen er at skabe ”fremtidens skole”, hvor børn trives, er trygge og lærer.

En foreslået sammenlægning vil resultere i en 6 sporet skole med 1.200 børn – 1½ gange større end den nuværende største folkeskole i Gladsaxe.

Er er det en god idé? For hvor findes eksempler på veldrevne 6- sporede skoler?
Skaber det trygge læringsmiljøer, når barnet end ikke kender kammeraternes navne på årgangen?
Skolen vil samtidig få tre adresser (Mørkhøj, Enghavegård og tidligere Blågaard).

I sagsfremstillingen står, at det skal ”… afklares, hvilket potentiale de fremtidige rammer rummer ”. Med andre ord: Der ligger ikke et konkret forslag til, hvordan skolen i praksis kan blive sammenhængende. Og om lokalerne overhovedet giver mulighed for det.

Kommunen peger på udfordringer med økonomien på Mørkhøj skole, fordi det er en mindre skole. Det problem bliver imidlertid afhjulpet markant i den nye budgetmodel for skolerne.

Både Mørkhøj og Enghavegård har oplevet udskiftning i ledelsen, og begge skoler er på nuværende tidspunkt inde i en rigtig god udvikling med stærke ledelser og kompetent personale. Det er to veldrevne skoler. Med en sammenlægning risikeres alt dette sat over styr. Kære politikere, I har et ansvar for ikke at lade det ske.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top