Lokalplan med omtanke for naboerne
-

Lokalplan 257 omhandlende ændring af bebyggelsesprocenten af PET grunden har været i høring. Ejeren, Topdanmark, ønsker at øge bebyggelsen og i lokalplanforslaget er der lagt op til mange muligheder for hvor bygherre kan udbygge grunden. Det er således ikke alle de foreslåede muligheder, der bliver bebygget.

Venstre mener at en højdeudvidelse vil være bedst i midten af industrigrunden. Her vil en øget bebyggelse i højden ikke genere nogen naboer, da eneste nabo er Pelican Self Storage. Øget bebyggelse i højden mod Buddingevej, Klausdalsbrovej og Kålmarken er derimod ikke nogen god idé. På visse tidspunkter af døgnet, afhængig af årstiden, vil højdeudvidelser mod disse veje give skyggegener. Dertil kommer indbliksgener til naboerne. Derfor foreslog Venstre en begrænsing af mulighederne for at bygge højt ud til disse 3 omkringliggende veje. Det blev desværre nedstemt. Nu er det således op til bygherren, hvor de ønsker at udbygge.

Der er i forvejen parkeringsproblemer på de omkringliggende veje. Pendlere til bl.a. PET parkerer på Fremtidsvej og Kålmarken. Derfor foreslog Venstre at opretholde kommuneplanens krav til antallet af parkeringspladser. Det blev desværre nedstemt af et flertal. I den netop vedtagne lokalplan er kravet om parkeringspladser på egen grund væsentlig nedsat.

Det er ikke omtanke for naboerne.

1 kommentar om “Lokalplan med omtanke for naboerne”

  1. J. siger:

    Nej, det er ikke op til bygherren Pia Skou. Bygherren ville have 6 etager som den naboen MOE, og fik kun 5. Desuden bliver der ikke bygget direkte overfor kålvejen.

    Alt byggeri er en afvejning af forskellige interesser, der er aldrig en perfekt løsning hvor der ingen gener findes overhoved og der er brug for rigtig meget nybyg for at kapitalisere på letbanen og på den akutte boligmangel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top