Nej tak til busvej
Der skal satses på et bedre stisystem i området ved Enghavegård Skole

”Der arbejdes videre med et konkret forslag, der kan opgradere stierne i området fra Tingbjerg til Mørkhøj for gående og cyklister, og det meddeles Københavns Kommune, at der ikke arbejdes videre med en busvej imellem Tingbjerg og Mørkhøj.”

Sådan lyder indstillingen fra by- og miljøforvaltningen til trafik- og teknikudvalgets møde 22. oktober. Sagen vil i november også blive behandlet i økonomiudvalget.

Sagen tog sin begyndelse i 2013 med Københavns Kommunes henvendelse til Gladsaxe. Formålet var at finde tiltag, der kan medvirke til at løfte det socialt udsatte boligområde, Tingbjerg. By- og Miljøforvaltningen har i forløbet udtrykt bekymring i forhold til et ønske om en vejforbindelse. Københavns Kommune vedtog i 2015 en byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum. Strategien peger på, at nye trafikforbindelser sammen med byudviklingstiltag kan være et af hovedprincipperne for en revitalisering af Tingbjerg-Husum. Principperne for indsatsen er på linje med den strategi, der arbejdes med for social balance i Bagsværd og Værebro Park. Københavns Kommune har på baggrund af strategien arbejdet med at belyse en række forskellige infrastrukturtiltag, der kan åbne Tingbjerg trafikalt; herunder en bus- og vejforbindelse til Mørkhøj, letbane på Frederikssundsvej, opgradering af stiforbindelser til Gladsaxe, nordvendte ramper til Hillerødmotorvejen på Ruten og genetablering af busstoppested på Hillerødmotorvejen til ny linje 250S.

Det blev aftalt parterne imellem, at undersøgelsen af busforbindelse og stiforbindelsen kunne afsluttes i første kvartal 2018. Projektet har imidlertid været sat på hold siden kommunalvalget i efteråret 2017, hvor der i Gladsaxe Kommune fra mange byrådsmedlemmer blev givet udtryk for, at der ikke er opbakning til en løsning med busforbindelse fra Tingbjerg til Mørkhøj. Forvaltningen meddelte på den baggrund Københavns Kommune, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke har mandat til at fortsætte arbejdet. En eventuel igangsættelse af undersøgelsen afventer derfor i øjeblikket en videre politisk stillingtagen i Gladsaxe Kommune.

Stiforbindelser
Notatet fra Københavns Kommune viser dels et forløb gennem Gyngemosen og dels to linjeføringer ved Enghavegård Skole. I forhold til et ønske om opgradering af stiforbindelser vurderer By- og Miljøforvaltningen, at det er muligt at etablere stierne på en måde, så der samtidig tages hensyn til områdernes indretning til bl.a. skole og institutioner. Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at en opgradering kan forbedre mulighederne for at færdes på stiforbindelserne mellem Tingbjerg og Mørkhøj, og at der i forbindelse med en etablering bør arbejdes med tiltag, der kan øge trygheden.

Bus-/vejforbindelse
I forhold til en bus-vej mellem Tingbjerg og Mørkhøj vurderer By- og Miljøforvaltningen, at der både er positive og negative konsekvenser af en sådan forbindelse. Området er i dag afskærmet for gennemkørende trafik. En bus-vej vil give ny trafik igennem området med de gener, det medfører med f.eks. øget støj. På den positive side kan en bus-vej give mulighed for at supplere den eksisterende kollektive trafik til områderne. Der har frem til sidst i 1980`erne været planer om at føre en vejforbindelse igennem området fra Bystævnet/Ruten i København til Mørkhøjvej/Novembervej i Gladsaxe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top