Novafos fandt pesticidrester
Novafos.jpg
Men drikkevandet overholder grænseværdien

Novafos har fundet spor af DMS (som stammer fra pesticider) på 11 ud af vores 17 vandværker, men drikkevandet overholder grænseværdien på 0,1 mikrogram/l. Dog viste den første prøve fra et vandværk i Frederikssund et indhold af DMS på 2 gange grænseværdien. Vi har efterfølgende ændret indvindingen, så drikkevandet igen overholder grænseværdien. Novafos satte undersøgelsen af DMS i gang på alle vores vandværker, da vi blev bekendt med, at andre vandselskaber i juni 2018 havde fundet DMS i drikkevandet.

Alt drikkevandet fra Novafos’ vandværker overholder grænseværdierne for DMS. Alle Novafos’ forbrugere kan være trygge ved at drikke vandet.

Der har ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke været nogen sundhedsmæssig risiko ved at drikke vandet fra det ene vandværk i Frederikssund, hvor grænseværdien har været overskredet.

– Jeg er glad for, at vi så hurtigt har fået undersøgt drikkevandet for DMS og kan give vores forbrugere besked om, at de kan være trygge ved at drikke vandet, siger Carsten Nystrup, adm. direktør i Novafos.

Nye undersøgelser
Novafos er i gang med at undersøge alle indvindingsboringerne til de vandværker, hvor vi har fundet spor af DMS. I slutningen af 2018 forventer vi at have resultaterne af undersøgelserne.

Samtidig undersøger vi kilderne til DMS-forureningen og mulighederne for at fjerne DMS fra drikkevandet. Dette arbejde foregår sammen med andre vandselskaber, regioner og kommuner. På nuværende tidspunkt er der ingen oplagte muligheder for at rense vandet for DMS.

Om DMS
DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet er et nedbrydningsprodukt og stammer fra pesticider anvendt i gartnerier og i træbeskyttelse. Stoffet har været anvendt i perioden 1973 til 2007. Siden 2007 har det ikke været tilladt at anvende pesticidet i landbrug og gartnerier.

Om Novafos
Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi håndterer alt spildevand i de ni kommuner og leverer drikkevand til en del af forbrugerne. Resten af forbrugerne får deres vand fra forbrugerejede vandværker.
På www.novafos.dk/drikkevand/hvem-leverer-dit-vand kan man søge på sin adresse og se, om man får vand fra Novafos eller et privat vandværk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top